Vlada Federacije BiH je, na jučerašnjoj sjednici održanoj u Sarajevu, donijela Program javnih investicija (PJI) Federacije BiH za period 2020.-2022. godina, koji sadrži 109 projekata.

Od toga je 50 projekata u provedbi, 57 kandidiranih i dva sa statusom odobrenog. Ukupna vrijednost svih projekata je 14.381,88 miliona KM, od čega se 8.534,71 miliona KM odnosi na kandidirane, 3.999,23 miliona KM na projekte u provedbi i 1.847,94 miliona KM na odobrene.

Vlada se, ujedno, informirala i o programima javnih investicija za isti period Tuzlanskog, Zeničko-dobojskog, Sarajevskog, Unsko-sanskog, Zapadnohercegovačkog i Kantona 10.

U planu je ugovaranje kredita za vjetroelektranu Vlašić, termoelektranu Banovići, gradnja aerodroma Golubić u Bihaću, modernizacija regionalnih cesta u iznosu od 60,8 miliona KM, te modernizacija klinčkih centara, što je projekat težak 172,4 miliona KM.

(usn.ba)