Nakon što je 17. oktobra, održana vanredna sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona na kojoj je smjenjena Vlada bivšeg premijera Kantona, Huseina Rošića, a na čelo iste postavljen Mustafa Ružnić, a potom smjenjen i predsjedavajući Skupštine USK, Nijaz Hušić, na čije mjesto je došao Rasim Pajić, gospodin Hušić je zatražio mišljenje Cenralne izborne komisije o legalitetu i legitimitetu novog saziva Skupštine Kantona.

Trenutni saziv Vlade je ostao nepromjenjen od 17. oktobra, a mišljenje o njemu dao je i CIK, kojeg prenosimo u cjelosti.