U Zenici je danas održana 48. sjednica Gradskog vijeća na kojoj su vijećnici raspravljali o prijedlogu budžeta Grada Zenice za 2020. godinu i prijedlogu odluke o izvršavanju budžeta Grada Zenice za 2020. godinu. 

Sjednici je prisustvovao 31 vijećnik, a dnevni red je usvojen jednoglasno. Fatima Vojvodić, v. d. pomoćnice gradonačelnika za finansije, izvijestila je vijećnike o prijedlogu budžeta koji je za 2020. godinu planiran u iznosu od 60.595.980 KM (ukupni prihodi i primici budžeta).

Amandmani koje su podnijeli klubovi vijećnika SDA i A-SDA na prijedlog budžeta nakon glasanja nisu imali potreban broj glasova te nisu prihvaćeni. Nakon tog su svi prisutni vijećnici na današnjoj sjednici jednoglasno glasali za usvajanje prijedloga budžeta.


Više saznajte na izvornom linku: Avaz.ba – Napokon usvojen budžet, slijedi deblokada grada / (avaz.ba).
– Ovo je čitanje RSS vijesti.