Naredna redovna sjednica Skupštine USK biće održana u srijedu, 23.juna, usaglašeno je na današnjoj sjednici Kolegija.

Materijali koji će se razmatrati uglavnom se odnose na zdravstvo, tačnije rad javnih gradskih apoteka u okviru izvještaja o radu u prošloj te programima rada u ovoj godini. Osim toga, zastupnici će biti informisani kako su poslovale i kantonalne ustanove, Lječilište „Gata“, Zavod za javno zdravstvo, Služba za zapošljavanje kao i kantonalni Sportski savez. Protiv dnevnog reda bili su u SDA. Tvrde, na sjednici nema materijala koji su od ključnog značaja za Kanton.

(rtvusk)