NASA je do sada jedva zagrebala površinu Marsa, pa upravo zbog toga testira autonomnu bušilicu koja će se površinom, te dubinom Crvene planete pozabaviti skoro bez ljudske pomoći.

Istraživanje onoga što se nalazi ispod površine Marsa pružit će naučnicima pogled na svijet koji nikada nisu vidjeli izbliza, a neki naučnici vjeruju da će to biti i put ka pronalaženju tragova života. U septembru se počelo sa testiranjima u pustinji Atakama, budući da se radi o području koje najviše podsjeća na marsovsko, a bušilica je u sklopu rovera koji ima čitav set instrumenata. 

Dizajnirana je u saradnji s “Honeybee Robotics”, i planirano je da funkcionira zajedno s instrumentima koji će nakon bušenja analizirati uzorke u potrazi za biološkim otiscima i tragovima aktivnosti mikroorganizama.

Bušilica je dio projekta “Atacama Rover Astrobiology Drilling Studies”, ili ARADS, a očekuje se da do Crvene planete stigne sa misijom Mars 2020., te se sprema za oštre uslove na Marsu, budući da mora da se povede računa o sastavu tla, i niskim temperaturama koje bi odmah mogle da onesposobe opremu.

Upravo tome služe ostali instrumenti na roveru, čiji će zadatak između ostalog biti i da analiziraju tlo, što će pomoći oko odluke gdje bi trebalo bušiti, ali i oko zaključaka koji se tiču toga gdje je najveća vjerovatnoća za pronalaženje tragova života.Izvor vijesti: Avaz.ba / azra.ba