Kompanija „Autoceste FBiH“ promovisat će 9. juna knjigu „Prvi 100 kilometara“, koja donosi detalje iz gradnje savremene autoceste na koridoru 5C, koji prolazi kroz BiH, piše bh. novinska agencija Patria.

Koridor 5C je cestovni i željeznički transportni koridor koji povezuje Mađarsku, Hrvatsku i BiH na potezu Budimpešta – Osijek – Sarajevo – Ploče.

Najduži dio koridora prolazi upravo kroz BiH, oko 335 kilometara, od čega 285 km prolazi kroz Federaciju a ostatak kroz RS.

Koridor 5C kroz BiH se pruža pravcem Svilaj – Odžak – Modrića – Doboj – Zenica – Kakanj – Visoko – Sarajevo – Konjic – Jablanica – Mostar – Čapljina do južne granice sa Hrvatskom tačnije na graničnom prijelazu Bijača.

Do sada je izgrađeno 93 kilometra koridora 5C koji prolazi kroz BiH: Zenica Jug – Tarčin i Međugorje – Bijača. U toku je izgradnja dionice Svijal- Odžak, dužine 10, 7 km. Zavrešetak ove dionice planiran je za kraj 2015. godine.

Nastavili se ovim intenzitetom raditi, koridor 5C koji prolazi kroz FBiH mogao bi biti gotov do 2020. godine.

Više od 5.000 radnika i 90 domaćih kompanija do sada je radilo na ovom projektu, u koji je investirano oko 1,25 milijardi KM.

Nosici glavnih poslova bili su domaći stručnjaci i domaće kompanije, okupljene u konzorcij čiju su okosnicu činile bh. kompanije Euroasfalt, ŽGP, Entea, Hidrogradnja i Butmir.

Promocija knjige „Prvi 100 kilometara“ bit će održana u sarajevskoj Vijećnici.

//nap.ba