Član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da još uvijek nema saglasnosti o raspodjeli 330 miliona KM koje bi BiH trebalo da dobije od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), te izrazio nadu da će narednih dana biti postignut dogovor i poslati zahtjev toj finansijskoj organizaciji.

Dodik je pojasnio da je riječ o kriznom paketu MMF-a, a ne o redovnim sredstvima MMF-a da se na njih primjenjuje srazmjera jedna trećina prema dvije trećine što se tiče entiteta, nego shodno krizi koja je evidentno gotovo ista i u Republici Srpskoj i u Federaciji BiH.

– Očekivali smo da ćemo imati raspodjelu 60 prema 40 vezano za FBiH i RS, s time što bi se pola procenta i sa jedne i sa druge strane dalo Brčko distriktu, koji nije uopšte uključen u ovaj aranžman – izjavio je Dodik večeras za Federalnu televiziju.

On je naglasio da o tome nije postignut dogovor i dodao da u samoj Federaciji nije postignut dogovor o kantonalnoj raspodjeli sredstava i da je to dovelo do toga da taj aranžman sa MMF-om nije potpisan.

– Gubimo sedam dana i vjerujem da ćemo narednih dana uspjeti da se dogovorimo i pošaljemo MMF-u, jer nema paketa pomoći privredi bez tih stranih sredstava od MMF-a i drugih kreditora – istakao je Dodik.

On je rekao da su jučer na sjednici Predsjedništva tražili da se pokuša razgovarati sa kreditorima da stave moratorijum na povrat sredstava, čime bi u BiH bio oslobođen znatan dio novca.

– Nesumnjivo je da Centralna banka BiH mora preduzeti značajne mjere kako bi pomogla privredi. Ovo što sada radi nije nikakva pomoć – istakao je Dodik.

Niko ne traži štampanje novca

Dodik je naglasio da niko ne dovodi u pitanje Centralnu banku, njenu ulogu i novac koji je tamo deponovan, već je riječ o tome da kroz dva oblika – obaveznu rezervu te finansijske institucije i kroz višak sredstava koji poslovne banke kod nje drže, tu ima ima više zamrznutog novca nego što ga ima u opticaju u BiH.

– Ako ima manjak novca u opticaju, onda investicije i privreda trpe i nemate dovoljno novca da bi mogli da pokrenete neke investicije, pogotovo velike – konstatirao je Dodik.

On je ocijenio da bi se mogle napraviti promjene koje ne bi dovele u pitanje poziciju Centralne banke i da se napravi jedan paket da se pomogne bankama i privredi.

Dodik je istakao da se samo traži ono što je moguće u okviru sadašnjih elemenata Centralne banke i da niko ne traži štampanje novca.

Izgubili dio robe

Navodeći da nije zadovoljan radom Centralne banke BiH, Dodik je rekao da je i nabavka 130 respiratora u Kini bila vezana za rad te banke. 

– Centralna banka nije našla za shodno da produži svoj rad za inostrana plaćanja tako da smo mi gubili dane zbog vremenske razlike nismo uspijevali da platimo i zbog toga smo izgubili značajan dio robe – dodao je Dodik.

Dodik je naglasio da je na nivou BiH, entiteta, kantona i općina, javnog sektora, privrede, javnih preduzeća potrebno donijeti konzistentan sistem mjera da bi se uspješno odgovorilo na krizu koja donosi ogromne gubitke.

On je dodao da se u RS pokušava napraviti konzistentan sistem mjera, da se obezbijedi podrška privredi, te pojednostavi prolazak robe.

– Jučer smo dogovorili da budžet BiH prilagodimo situaciji i gubicima koji će nastati zbog pandemije. Zato je budžet vraćen Vijeću ministara – dodao je on.


Više saznajte na izvornom linku: Avaz.ba – Nema dogovora o podjeli 330 miliona KM / (avaz.ba).
– Ovo je čitanje RSS vijesti.