Zaštita autorskih prava je prvenstveno u rukama novinara, odnosno medija koji moraju zahtijevati od svojih kolega, ali i od javnosti da poštuje njihova prava. S druge strane, cjelokupna profesionalna zajednica se treba educirati u ovoj oblasti i insistirati na tome da novinari ne smiju kršiti autorska prava drugih osoba.

Neophodno je stvoriti mrežu medijskih organizacija koja će promovirati pravo intelektualnog vlasništva i raditi na unapređenju zakonskog okvira iz ove oblasti, a mediji se trebaju držati fer pravila jedni prema drugima i poštovati profesionalne standarde i etiku – zaključeno je tokom završne konferencije projekta “Zaštita autorskih prava novinara i drugih medijskih djelatnika u Bosni i Hercegovini”, koja je održana danas u Sarajevu.

Iz udruženja BH novinari navode da je danas veoma teško biti novinar, posebno u lokalnim medijima.

– Novinarima trebaju razni oblici zaštite i projekti poput ovog, koji su BH novinari izrazito kvalitetno implementirali, mogu biti jedan pozitivan input za cijelu medijsku zajednicu – rekao je Amel Petrović iz Centra za promociju civilnog društva.

On je naglasio da ova organizacija u okviru IMEP projekta ima i pravnu komponentu koja se pokazala veoma korisnom za medijske uposlenike s obzirom na to da sve veći broj medija traži pravnu zaštitu zbog tužbi za klevetu, kao i zbog povreda autorskih prava. Zaštita autorskih prava nimalo se ne razlikuje od zaštite svih drugih novinarskih prava, ističe predsjednik Udruženja BH novinari Marko Divković.

– Zakoni koje imamo i koji su relativno dobri se ne provode, a protiv sebe imamo one koji bi nam trebali biti glavno uporište, a to je pravosudni sistem. Napadi na novinare se relativizuju, a isto je i sa zaštitom autorskih prava. Ogroman broj kolegica i kolega nemaju nikakva prava kada je u pitanju zaštita njihovih autorskih djela i to je problem koji će se još dugo morati rješavati – naveo je Divković.

Borka Rudić, generalni sekretar udruženja BH novinari ističe da su istraživanja koja su rađena u okviru ovog projekta pokazala da je zaštita autorskih prava oblast koja nije dovoljno prepoznata među medijskim djelatnicima, ali ni u javnosti generalno.

– U ovoj eri interneta i velikog broja portala suočavamo se sa svakodnevnom krađom autorskih djela. Zakonski okvir jeste dosta dobro definisan, ali ipak to još nije na onom nivou koji garantira da ćemo ispuniti sve obaveze iz Direktive EU. Naša istraživanja pokazala su da novinari, nažalost, najčešće krše autorska prava jedni drugima. Ohrabrujuće je to što smo u okviru ovog projekta uspostavili saradnju sa svim nadležnim državnim institucijama i smatramo da je potrebno napraviti mrežu organizacija koja će pomoći medijima i novinarima da štite svoja autorska prava – istakla je Rudić.

Izvor: Avaz.ba