Načelnik Općine Ilidža Nermin Muzur (Narod i pravda) je istakao da romsko stanovništvo, koje živi u blizini Velike aleje, neće ostati bez krova nad glavom. Tvrdi da lokalna vlast već radi na njihovom zbrinjavanju.

U izjavi za Klix.ba je napomenuo da oni trenutno žive u vodozaštitnoj zoni i da problem zajednice sa spomenute lokacije traje više od 13 godina. Kako je kazao, oni su već na ulici, tj. na putu ka Šumarskoj školi.
Naglasio je da je tu napravljeno osam-devet baraka, improviziranih građevina u kojima živi 51 osoba – odrasli i djeca.

Muzur je istakao da je općinski inspektor uočio da su pokušali napraviti još improviziranih građevina, kao i to da su napravili veliku deponiju smeća. Poručio je da ima razumijevanje za njih s obzirom na to u kakvim uslovima žive.

No, ponovio je da se to dešava u vodozaštitnoj zoni i potcrtao da se ranije pokušavalo naći rješenje.

“Moja namjera nije bila da se to ruši, već je to procedura da se nešto zaustavi. Mi smo razgovarali i možete vidjeti da je zapisnik sačinjen 8. februara, a rješenje je izdato u aprilu. Prvo smo ih upozoravali, a onda kada smo shvatili da oni nastavljaju, morali smo izdati neko rješenje. Inspektor je samostalan u svemu tome”, izjavio je i dodao da širenje romskog naselja može izazvati nove probleme u tom području.

Prema Muzurovim riječima, izdato je samo rješenje na jedno ime, a tu živi više od 50 osoba.

Potcrtao je da ne želi da oni preko noći isele i uvjerava da ga predsjednik Romskog informativnog centra “Kali Sara” Dervo Sejdić uopće nije kontaktirao prije prošlosedmičnog sazivanja konferencije za novinare, na kojoj je naveo da nije osiguran alternativni smještaj.

“Prethodnih 12-13 godina ništa nisu uspjeli riješiti tim ljudima”, dodao je i podsjetio da oni godinama žive bez struje i vode.

Muzur smatra da bi adekvatnije bilo da se Sejdić prvo konsultovao s općinom o ovom pitanju, a tek onda javno istupio.

“Budžetom smo predvidjeli sredstva za alternativni smještaj”
Ukazao je da će općina iznaći rješenje za romsku zajednicu koja živi na spomenutom području Ilidže, tj. da će imati krov nad glavom.

“U budžetu smo predvidjeli sredstva i to kada smo usvojili budžet, a to je mjesec prije svih ovih dešavanja. Tim sredstvima ćemo pokušati iznaći rješenje koje je bolje od ovoga što sada imamo i koje neće biti u vodozaštitnoj zoni. Mi imamo nekoliko lokacija na općinskom zemljištu. Razmotrit ćemo sve njih kako bismo odabrali najprihvatljiviju”, obrazložio je.

Također je podsjetio da je Općina Ilidža 2008. ili 2009. godine napravila deset stanova za romsku populaciju, kako bi bili izmješteni iz korita rijeke Željeznice. Kako je istakao, kroz mjesec su ti stanovi devastirani i napušteni.

Kao potencijalno rješenje je naveo i stambene kontejnere, a koji će biti primjereni za život. Naveo je da već obilaze potencijalne lokacije.

“Tragamo za rješenjem i blizu smo rješenja”, dodao je Muzur.

Kao razlog izdavanja rješenja je naveo to da se onemogući daljnje širenje deponije.

“Tek kada im omogućimo alternativni smještaj, možemo poduzeti sljedeći korak, a to je rješenje o izvršenju”, kazao je.

“Brinemo se za njih”
Ukazao je na to da se o njima brine kroz socijalnu pomoć, jednokratnu pomoć, pa da je zbrinuto i dijete koje je nedavno teško povrijeđeno.

“Mi poznajemo te ljude. Živimo s njima svaki dan. Ja ih poznajem lično. Koliko se vodi računa o tim ljudima najbolje pokazuje to da 13 godina žive na ulici bez vode. U krugu od kilometar nemaju gdje nasuti vodu, već moraju ići na javnu česmu”, rekao je.

Podsjećamo, Sejdić je pozvao i druge nivoe vlasti da se uključe u rješavanje problema romske zajednice.


PROMO PLUS: Možda vas zanima i ovo: