Danas je u Cazinu održana konferencija za medije Nezavisnog bloka na temu: “Mogućnosti za brži privredni razvoj i partnerski odnos lokalne zajednice sa dijasporom”, na kojoj su govorili predsjednik stranke Senad Šepić i Nijaz Kadirić, ministar privrede u Vladi USK (NB) i kandidat za načelnika Sanskog Mosta ispred koalicije „Vrijeme je“.

Od svog osnivanja Nezavisni blok jasno ističe i konkretnim mjerama pokazuje put za poboljšanje odnosa sa dijasporom. Također, mi smo politička organizacija koja je ove godine na svoje liste predložila predstavnike dijaspore kao buduće vijećnike u općinskim vijećima.

Smatramo da u procesima donošenja odluka svoje mjesto moraju zauzeti i naši građani koji žive u inostranstvu, jer oni, ali i njihove porodice koje žive u BiH to zaslužuju. Sredstva koja dijaspora ulaže u lokalnu zajednicu nisu mala ali je još važnije to što uspješni ljudi iz dijaspore donose znanje i rješenja dokazana u praksi. Zbog svega toga, potencijal dijaspore se ne smije ignorisati i treba ga početi koristiti već na lokalnom nivou. Nezavisni blok bh. dijasporu vidi kao partnera, a ne samo kao nekoga ko će slati novac u BiH za potrošnju.

Konkretno, smatramo da svaka lokalna zajednica mora uraditi sve što je moguće kako bi se olakšale procedure registracije pravnih lica, osigurala olakšice za investitore, bh. državljane koji žive van granica BiH, kako vremenski, tako i finansijski, te osigurale elektronske platforme za upis u matične knjige rođenih i naknadni upis u matične knjige BiH za djecu rođenu u inostranstvu. Također, za gradove i mjesta, koja su značajno udaljena od ambasada i konzulata, Nezavisni blok se zalaže za osiguravanje principa organizovanja tzv. “Konzularnih dana”, kako bi našim građanima koji žive vani institucije Bosne i Hercegovine bile što pristupačnije i servis za rješavanje njihovih potreba.

Važno je podsjetiti da će budući vijećnici i zastupnici na svim nivoima vlasti, tražiti u lokalnim zajednicama da se osiguraju posebne kancelarije i službenici nadležni isključivo za pitanja i saradnju sa dijasporom, te također osigurati centralnu otvorenu telefonsku liniju za informacije i podršku koja će biti u funkciji 24h dnevno. Dane dijaspore, kao javni događaj kojeg želimo inicirati u svim općinama i posebno ih promovisati kao veliki alat i dobar osnov za stalno unapređenje odnosa sa bh. dijasporom s kojom želimo trajno očuvati veze i zajedno se boriti za svoju domovinu Bosnu i Hercegovinu.

(cazin.net)