Od prošlog ponedjeljka timovi Danskog vijeća za izbjeglice zabilježili su 174 ekstremno nasilna “pushbacka” iz Hrvatske. Ono što smo vidjeli i ono što su migranti prijavili sa veoma vidljivim znacima povreda su brutalna prebijanja od hrvatske policije. Prijavljivali su da su ih svlačili, da su ih prisiljavali da legnu jedni po drugima, da su ih prisiljavali da budu u različitim pozama, zaglavljeni i zbijeni, a sve vrijeme su ih tukli, kazao je danas Nicola Bay, direktor Danskog vijeća za izbjeglice u Bosni i Hercegovini.

Bay je dodao kako su hrvatski policajci uništavali lične stvari migranata, a otkrio je i da su zaprimili dvije prijave za silovanje.

“Mnoge su ostavljali bosonoge ili čak potpuno bez odjeće i prisiljavali ih da hodaju nazad do Bosne i Hercegovine. Imamo dvije prijave seksualnog zlostavljanja od hrvatske policije. U pitanju je silovanje stranim tijelom, granom, u oba slučaja”, istakao je direktor Danskog vijeća za izbjeglice u BiH.

Poručio je kako je situacija u Unsko-sanskom kantonu prilično kritična.

“Već imamo 3.000 ljudi koji nemaju pristup prihvatnim centrima, spavaju u napuštenim zgradama, prave šatorska naselja u šumama gdje živi preko 1.000 ljudi. Zatvaranje kampa Bira 30. septembra zaista je zabrinjavajući slijed događaja, više od 2.000 mjesta je dostupno gdje ljudi mogu biti smješteni da dočekaju zimu. Kamp Lipa nije prilagođen zimskim uslovima, trenutno je tamo 1.500 ljudi, to je još jednom kritično pitanje. Ukoliko vrlo brzo ne budu pronađena konkretna rješenja u smislu smještajnih kapaciteta, bićemo suočeni sa ozbiljnom humanitarnom krizom u Unsko-sanskom kantonu”, zaključio je Bay, te dodao:

“Kada je riječ o COVID-19 situacija je pod kontrolom, imamo 24 slučaja zaraze među migrantskom populacijom. Pitanja vezana za zdravlje su izazov jer je skoro nemoguće obezbijediti adekvatnu zdravstvenu uslugu za migrante koji žive u napuštenim objektima. Mi radimo sve što možemo da identifikujemo slučajeve zaraze, ali moramo imati gdje da ih uputimo, moramo imati veće smještajne kapacitete”.

Izvor: N1 BiH