Pročitajte neke od citata vanvremenskog Nikole Tesle. * Nikad ne vjeruj sjaju u očima žene! To je vjerovatno svjetlo što prodire kroz njenu šuplju glavu. * Od svih “sila trenja”, ona koja najviše usporava ljudski napredak je neznanje, ono što Buda naziva “Najveće zlo u svijetu”. * Čovjek je rođen da radi, da trpi i da se bori; ko tako ne čini, mora propasti. * Onog dana kada nauka počne proučavati nefizičke pojave, u narednih deset godina napredovaće više nego u svim ranijim vijekovima svoje istorije. * Ponosan sam što sam potekao iz zemljoradničkog viteškog naroda, koji je u neprestanoj ljutoj borbi za svoje ideale i evropsku kulturu zadužio Evropu i svuda zaslužio čast i poštovanje čitavog svijeta, naročito velike Amerike. * Ostavimo budućnosti da kaže istinu, i izračuna svakoga prema njegovom radu i dostignućima. Sadašnjost je njihova, budućnost, za koju sam ozbiljno radio, je moja. * Dar mentalne energije dolazi od Boga, vrhunskog bića i ako mi koncentrišemo naše misli o toj istini postajemo skladni sa ovom velikom moći. * Naumio sam da sav svoj život posvetim radu i s’ tog razloga odrekao sam se ljubavi i društva dobre žene; a i više od toga. * Vrijeme ne postoji. * Ne žalim što su drugi pokrali moje ideje, ali žalim što nemaju svoje. * Da, istina je da ja uvijek preduzmem više nego što mogu da ostvarim. * Elektricitet je za mene sve. * Iz dana u dan sam se pitao šta je to elektricitet, ali nisam nalazio odgovor…. i još uvijek sebi postavljam to pitanje. * Dan kada tačno saznamo šta je elektricitet biće najznačajniji datum u istoriji čovečanstva. * Ako budem imao sreće da ostvarim barem neke od svojih ideja, to će biti dobročinstvo za cijelo čovečanstvo.