Premijer USK Mustafa Ružnić, koji obavlja funkciju komandanta Kantonalnog štaba civilne zaštite Unsko-sanskog kantona sazvao je, danas u Bihaću, sjednicu Štaba na kojoj je analizirana trenutna situacija te donesene nove naredbe.

– Jučer je na područje Unsko-sanskog kantona dopremljen dovoljan broj transportnih podloga i briseva za uzimanje uzoraka za testiranje na koronavirus, te je Krizni štab Ministarstva zdravstva USK zadužen da iskoordinira pojačan rad na uzimanju uzoraka od osoba koje imaju simptome i bile su u kontaktu sa oboljelim osobama, kazao je Ružnić.

Kantonalni štab civilne zaštite donio je i nove naredbe.

Naređuje se Ministarstvu unutrašnjih poslova USK-a i Ministarstvu pravosuđa i uprave USK-a da obezbijede lokaciju za uspostavu izolatorija za osobe koje se ne pridržavaju samoizolacije i zabrane kretanja od 20:00 do 05:00 sati. Naređuje se Ministarstvu pravosuđa i uprave USK-a i Ministarstvu unutrašnjih poslova USK-a da propišu interne procedure Upravi policije Unsko-sanskog kantona za postupanje sa ovim licima.

Naređuje se gradskim/općinskim štabovima civilne zaštite da zajedno sa institucijama na području gradova/općina i u saradnji sa Kriznim štabom Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike USK-a pripreme i uspostave izolatorije za osoba koje dolaze iz drugih zemalja na područje Unsko-sanskog kantona. Zadužuje se Krizni štab Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike USK-a da izradi jedinstvene procedure prihvata i boravka za ova lica kojima bi bio propisan režim funkcionisanja izolatorija, a naročito: način postupanja i ponašanja, vrijeme boravka, plan ishrane i ostale neophodne radnje i aktivnosti za funkcionisanje izolatorija.

Sukladno naredbi Federalnog štaba CZ naređena je zabrana kretanja građanima u vremenskom periodu od 20:00 do 05:00 sati. Građani na ulici/javnim površinama moraju poštovati epidemiološko-zaštitene mjere (maska, pamučna traka, šal i slično) i socijalnu distancu najmanje 1,5 metar.

Kantonalni štab CZ izmijenio je i Naredbu broj: 15-40-4-3326-4/20 od 22.03.2020. godine, koja reguliše i radno vrijeme administracije, te ona sad glasi: „Radno vrijeme administracije na području Unsko-sanskog kantona reguliše se odlukom rukovodioca organa uprave, upravne organizacije, samostalne uprave i upravne organizacije, javne ustanove, javnog preduzeća i vanbudžetskog fonda“.

Premijer Ružnić, apeluje na građane Unsko-sanskog kantona da i dalje primjenjuju preporuke zdravstvenih stručnjaka i poštuju mjere koje donose Federalni i Kantonalni štab CZ.

Također, zahtijeva da osobe, koja su u samoizolaciji, poštuju pravila samoizolacije, a pojedinci koji se ne budu pridržavali pravila samoizolacije i zabrane kretanja će biti sankcionisani.

– Kantonalni štab CZ USK poziva sve komandante općinskih/ gradskih štabova da provode naredbe Federalnog i Kantonalnog štaba, te da u rad štabova pozovu i uključe predstavnike javnih ustanova i preduzeća, kao i predstavnike: obrazovnog, kulturnog i vjerskog života. Pod hitno zahtijevamo imenovanje štabova Civilne zaštite u mjesnim zajednicama, tamo gdje to nije dosad učinjeno, kao i mreže povjerenika koji će biti na usluzi građanima, te da prioritetno osposobe izolatorije na području svojih općina/gradova. One komandante općinskih/ gradskih štabova koji ne budu poštovali naredbe Federalnog i Kantonalog štaba CZ prijavićemo nadležnim institucijama države, kaže Mustafa Ružnić, komandant štaba CZ USK.

(vladausk.ba)