Na danas održanoj drugoj redovnoj sjednici, Štab civilne zaštite Kantona Sarajevo analizirao je, između ostalog, trenutno stanje na području Kantona uzrokovano pojavom koronavirusa (COVID-19). Razmatrale su se mjere i aktivnosti koje su do sada preduzeli Štab i svi kantonalni organi uprave, ustanove, institucije i druga pravna lica radi provođenja naredbi nadležnih štabova civilne zaštite. 

Štab civilne zaštite KS donio je ovom prilikom sljedeće naredbe:

1. Naređuje se kontinuirana dezinfekcija svih stambenih ulaza i zajedničkih dijelova stambenih zgrada na području Kantona Sarajevo. Za realizaciju ove naredbe zadužuje se Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS putem upravitelja. Ova naredba stupa na snagu danom donošenja.

2. Naređuje se Kantonalnoj upravi civilne zaštite da 500 litara raspoloživih količina alkohola (75%), a koje su donacija “Sarajevske pivare” d. d. raspodijeli u istom omjeru, po 100 litara, za potrebe KCUS-a, Zavoda za hitnu medicinsku pomoć KS, Opće bolnice “Prim. dr. Abdulah Nakaš”, Doma zdravlja KS te Veterinarske stanice Sarajevo. Za realizaciju ove naredbe zadužuje se Kantonalna uprava civilne zaštite. Ova naredba stupa na snagu danom donošenja.

3. Naređuje se Direkciji za robne rezerve KS da iz svojih rezervi izdvoji sve raspoložive količine zaštitnih maski, rukavica, mantila, kapa i stavi ih na raspolaganje Štabu civilne zaštite KS. Sve raspoložive količine Štab civilne zaštite KS potom će raspodijeliti prema prioritetima. Za realizaciju ove naredbe zadužuje se Direkcija za robne rezerve KS i Kantonalna uprava civilne zaštite. Ova naredba stupa na snagu danom donošenja.

Kako bi se mogla realizirati odluka o podijeli paketa sa prehrambenim i higijenskim potrepštinama, Kantonalni operativni centar civilne zaštite obavijestio je još jednom općinske štabove da su imali obavezu da dostave spiskove sa imenima osoba starijih od 65 godina ili osoba koje su u stanju socijalne potrebe.

Podsjećaju da svi općinski štabovi ažurirane spiskove moraju dostaviti najkasnije večeras kako bi volonteri, u saradnji sa Štabom civilne zaštite, Crvenim križom i Centrom za socijalni rad, počeli distribuciju paketa ovoj ugroženoj kategoriji stanovništva.

Štab civilne zaštite KS uručio je danas i opremu koja je neophodna za rad “Pokopa” Sarajevo.


Više saznajte na izvornom linku: Avaz.ba – Nove naredbe Štaba civilne zaštite Kantona Sarajevo / (avaz.ba).
– Ovo je čitanje RSS vijesti.