Predsjedavajući Denis Zvizdić izvijestio je javnost o današnjoj sjednici Vijeća ministara BIH na kojoj se govorilo o pripremi odgovora na dodatna pitanja Evropske komisije.

Zvizdić kaže da posao ide redovnom dinamikom i u pozitivnom pravcu, te da su u Vijeću ministara BIH zadovoljni i optimistični informacijama koje je dostavila Direkcija za evropske integracije BiH.

U tim informacijama se kaže da je od 655 dopunskih pitanja završeno preko 95 posto odgovora koji su poslani na dalju pripremu te da nije riješeno oko 15 pitanja unutar radnih grupa što će se rješavati u komisijama mehanizma koordinacije.

Nada se da, ako ne bude nikakvih blokada, kompletan posao s dopunskim odgovorima može biti završen vrlo brzo i do kraja godine BiH može uputiti odgovore Briselu.

– Pri tome bi ispunili sve uvjete koji su postavljeni kao preduvjeti za dobijanje kandidatskog statusa. Nijedan drugi uvjet ne postoji osim ovih koje smo ranije ispunili, rekao je Zvizdić i dodao:

– Time bi BiH ispunila uvjete za dobivanje kandidatskog statusa. I dalje očekujemo da će BiH u narednoj godini dobiti kandidatski status. Tu bi nam pomoglo ako bi novoi članovi Predsjedništva BiH imali konsenzus kada je riječ o evropskim integracijama i kada bi njihova prva zvanična posjeta bila Briselu. Tada bi članovi Predsjedništva BiH mogli predati odgovore BiH na dodatna pitanja Evropske komisije, rekao je Zvizdić.

Po pitanju migranata, Zvizdić je rakao da je usvojena informacija u vezi sa povećanjem broja migranata.

– Jedan set materijala koji štiti migrante kao ljude pod međunarodnom pravnom zaštitom. Imamo neke relevantne podatke, neki listovi iznose podatke koji nisu provjereni i nanose štetu BiH. Ne postoji “20.000 migranata koji sa noževima čekaju na granici sa EU koji čekaju da vrše proboj ka EU” kao što smo imali priliku čitati u jednom listu iz Austrije. Riječ je o informacijama koje nanose štetu BiH”, kazao je Zvizdić i dodao:

– Od početka godine u BiH je ušlo oko 20.000 migranata, 19.866 je ušlo u BiH sa namjerom da podnese azil zbog čega ih moramo prihvatiti. Od tih 19.986, zahtjev je podnijelo samo 1.315 migranata. Angažovanjem naše GP spriječili smo ulazak za više od 14.000 migranata u BiH. Dio policijskih snaga je u septembru bio povučen sa granice i imali smo povećan priliv migranata. Policajce smo vratili na dio granice sa Srbijom i značajno je smanjen priliv migranata”.

Zvizdić je još kazao da je smanjen broj priliva migranata u BiH.