Gradska administracija u Bihaću počela je potrebne pripreme za uspostavljanje novog prihvatnog centra za migrante, koji će se nalaziti na lokalitetu Vučjak, nekoliko kilometara od tog grada prema granici s Hrvatskom.

Kako saznajemo, Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove grada Bihaća izvršila je uviđaj na licu mjesta i obilježila katastarsku česticu te se čeka izdavanje urbanističke saglasnosti.

S obzirom na to da se radi se o zemljištu površine oko 15 hektara, koje se u prijeratnom periodu koristilo kao deponija i u vlasništvu je grada, očekuje se da ovi administrativni poslovi budu okončani u narednih desetak dana, pišu Nezavisne.com.

“Mislim da smo izabrali najbolju lokaciju, jer se veliki broj migranata već nalazi na tom području i najveći broj ruta kojima se oni kreću ka hrvatskoj granici tuda prolazi”, kaže Šuhret Fazlić, gradonačelnik Bihaća.

Dodao je da će nakon obilježavanja terena uslijediti čišćenje te postavljanje šatora i kontejnera. Fazlić kaže da bi sve ove aktivnosti trebalo da budu finansirane iz donatorskih sredstava i demantuje da se, prema nekim informacijama, Međunarodna organizacija za migracije (IOM) povlači iz cjelokupnog procesa.

“To nije tačno, mi skupa s njima i drugim organizacijama radimo na izmještanju migranata iz urbanog područja i njihovom zbrinjavanju na novoj lokaciji”, rekao je Fazlić.

Gradsko vijeće Bihaća je prije desetak dana odlučilo da lokacija za novi prihvatni centar za migrante koji borave u tom gradu bude na lokalitetu Vučjak. Njihovim izmještanjem na ovaj prostor doći će do rasterećenja urbanog područja, gdje već mjesecima boravi hiljade ilegalnih stranih državljana. Također, plan je da svi migranti koji budu dolazili na područje Bihaća budu smješteni na novu lokaciju.