Bošnjačko nacionalno vijeće iz Novog Pazara doznačilo je prema ranije potpisanom ugovoru Vijeću kongresa bošnjačkih intelektualaca (VKBI) sredstva za izradu desetog toma višetomnog Rječnika bosanskog jezika autora Dževada Jahića i njegovog stručnog tima.

Doznačena sredstva predstavljaju približno polovinu potrebnih sredstava za izradu desetog toma Rječnika bosanskog jezika, saopćeno je iz VKBI-a.

Višetomni Rječnik bosanskog jezika, po studiji izvodljivosti autora prof.dr. Dževada Jahića, bit će sačinjen od četrnaest tomova.

Bošnjačko nacionalno vijeće iz Srbije i Bošnjački savjet u Crnoj Gori, sa sjedištem u Rožajama u 2018. godini obezbijedili su i doznačili sredstva za izradu devetog toma Rječnika bosanskog jezika, koji je početkom 2019. godine završen.

Vijeće kongresa bošnjačkih intelektualaca očekuje finansijsku podršku i općina iz Kantona Sarajevo, Grada Sarajevo, te resornih ministarstava Vlade Kantona Sarajevo i Skupštine Kantona Sarajevo, za štampanje VIII i IX toma Rječnika, koji su završeni.

Projekat višetomnog ili enciklopedijskog Rječnika bosanskog jezika u kontinuitetu se radi više od 12 godina.

(Vijesti.ba)