NSRS o budžetu za narednu godinu

BHRT

Posebna sjednica Narodne skupštine RS-a, na čijem dnevnom redu je i entitetski budžet za narednu godinu, danas će biti nastavljena. Sinoć je razmatran Prijedlog programa ekonomskih reformi tog bh. entiteta za period 2019–2021. godina, po hitnom postupku.

Entitetski premijer Radovan Višković je rekao da su glavni ciljevi politika u pomenutom dokumentu povećanje plaća, produktivnosti i konkurentnosti privrede, kojoj su prilagođeni obrazovni sistem i tržište rada, kao i održiv zdravstveni sistem, efikasan ukupan javni sektor i poboljšanje demografske pozicije RS-a.

Među prioritetima u Programu ekonomskih reformi su i istraživanje, razvoj, inovacije i digitalna ekonomija, te evropske integracije, regionalna i međunarodna saradnja.

Višković je naveo da je fokus s fiskalnih politika pomjeren na politike realnog sektora i strukturne reforme.
Negirao je tvrdnje opozicije o privatizaciji strateških firmi poput “Elektroprivrede” i “Šuma RS”.

Poslanici su juče završili raspravu o Prijedlogu drugog rebalansa ovogodišnjeg entitetskog budžeta, po hitnom postupku, koji iznosi 3,4 milijarde KM, što je 35 miliona KM više u odnosu na sredstva planirana prvim rebalansom budžeta.

Među tačkama na dnevnom redu je i Prijedlog budžeta RS-a za 2019., po hitnom postupku, a utvrđeni budžetski okvir za narednu godinu iznosi 3,56 milijarde KM.

Na ovoj trećoj posebnoj sjednici bit će razmatrane i izmjene i dopune Zakona o dječjoj zaštiti, po hitnom postupku te odluke o dugoročnom i kratkoročnom zaduživanju RS-a za 2019. godinu.

RS će se i u narednoj godini dugoročno zadužiti u maksimalnom iznosu do 371 milion KM, a planirana je i emisija trezorskih zapisa u iznosu do 220,6 miliona KM.

Zadnje diskusije / FORUM

Anketa

Da li se osjećate sigurno u vlastitom gradu ?

Loading ... Loading ...