U ovaj projekt koji finansira EU uključeno je i Udruženje „Žene s Une „. Današnjoj radionici u Bihaću prisustvale su žene žrtve nasilja, koje su smještene u sigurnu kuću kao i žene koje su bile zlostavljane u svojoj porodici.

O nasilju nad ženama se definitivno više priča. Cijeli proces pokrenut je zahvaljujući nevladinim te organizacijama civilnog društva, a posljednjih godina tome je svakako doprinijelo i veće medijsko praćenje ovakvih slučajeva. Ključno je da žene shvate da nisu same te da dobiju priliku ekonomski ojačati kako bi mogle biti samostalne .Upravo iz tog razloga EU i finansira ovaj projekt.

Žene koje se prijave u ovaj program moći će ostvariti podršku do 6000 maraka. Uz finansijska sredstava važno je potaknuti promjene u njima samima jer se prema podacima nažalost 90% žena vrati se u zajednicu u kojoj su doživjele nasilje.

Sistemskih rješenja za žene žrtve nasilja nema, jer se uglavnom djeluje na posljedice a ne uzrok. Ipak ovakvi projekti daju makar dio rješenja te pomažu ženama koje žele promijeniti svoj život te izići iz začaranog kruga porodičnog nasilja.

Izvor: RTVUSK.ba