Na mail portala pristiglo je saopćenje Ministarstva unuturašnjih poslova USK, a odnosi se na aktivnosti Operativnog štaba MUP-a USK u vezi migrantske krize u Krajini. Saopćenje prenosimo u cijelosti:

Uprava policije MUP USK-a od početka pristizanja stranih državljana – migranata na teritoriju Unsko-sanskog kantona zavela je Operativnu akciju „Migrant“ i formirala Operativni štab s ciljem praćenja, analiziranja i planiranja operativno-taktičkih mjera i radnji kako bi održali povoljno stanje javne sigurnosti i načina života stanovnika USK-a.

Sve policijske aktivnosti planira i koordinira Operativni štab Uprave policije MUP USK-a, prepoznavši složenost trenutne situacije, zbog čega potiče i zahtjeva zajedničko djelovanje sa ostalim organima i institucijama svih nivoa vlasti, te domaćim i međunarodnim humanitarnim organizacijama.

S tim u vezi Uprava policije MUP USK-a je poduzela sljedeće mjere i radnje:

– Redovno izvještavanje javnosti o svim poduzimanim mjerama i radnjama u vezi priliva i boravka izbjeglica i migranata,

– Svakodnevno evidentiranje priliva izbjeglica i migranata na područje USK-a,

– Sprječavanje daljnjeg kretanja izbjeglica i migranata koji kod sebe nemaju dokumente ili izjavu o namjeri za traženja azila i insistiranje na angažmanu Službe za poslove sa strancima u vezi takvih lica,

– Poduzimanje mjera i radnji na suzbijanju skitnje i boravka po javnim mjestima većih grupa izbjeglica i migranata,

– Podizanje na najviši nivo službenih radnji kako bi se spriječilo narušavanja javnog reda i mira i činjenje krivičnih djela od strane ovih lica,

– Posredstvom Operativnog štaba intenziviran je rad sa svim organima na svim nivoima vlasti, stranim i domaćim organizacijama koje pružaju pomoć izbjeglicama i migrantima.

Kako bi javnost bila objektivno informirana i shvatila ograničenja rada policijskih službenika Uprave policije kada su u pitanju poslovi sa strancima navodimo sljedeće:

– Zakon o strancima („Službeni glasnik BiH“ 88/15) u članu 1. stav 1., između ostalog regulira odnose u poslovima prihvata stranaca i stavljanja istih pod nadzor, a u članu 3. istog Zakona jasno definira državnu nadležnost i organe koji su nosioci svih poslova kada su u pitanju stranci, kao i da predmetni zakon niti u jednom slučaju u poslovima sa strancima ne prenosi nadležnost sa državnog nivoa na lokalne nivoe vlasti.

– Zakon o strancima i Zakon o azilu izričito naglašavaju slobodu kretanja svim strancima koji su u procesu priznavanja izbjegličkog statusa ili dodjeljivanja azila (član 8. Zakona o strancima i član 10. Zakona o azilu), te zbog navedenih zakonski odredbi nije moguće provoditi politiku nasilnog ograničavanja kretanja niti zabranu ulaska takvih lica na teritoriju USK-a.

– Isto tako pravo na slobodu kretanja može se djelomično ili potpuno ograničiti samo pod uvjetima propisanim Zakonom o strancima (član 118 – Određivanje nadzora) i Zakonom o azilu (član 66 – Razlozi i način ograničenja kretanja), a što je u isključivoj nadležnosti Ministarstva sigurnosti BiH – Službe za poslove sa strancima.

Dana 20.07.2018. godine Operativni štab je u saopćenju za javnost objavio podatak da je od januara do jula mjeseca 2018. godine Uprava policije MUP USK-a evidentirala i legitimisala 4261 migranta od čega je na području Grada Bihaća evidentirala 3262 migranta, dok je na području općine Velika Kladuša legitimisala 999 migranata. Tom prilikom je Operativni štab tražio od svih nadležnih institucija da se uključe u rješavanje navedenog problema ali do danas ništa nije učinjeno po ovom pitanju.

Zaključno sa danom 06.08.2018. godine, na području Unsko-sanskog kantona registirano je 5502 izbjeglica i migranata, od čega je na području Grada Bihaća evidentirala 4163 migranta, u općina Velika Kladuša evidentirano je 1178 lica, te u Hotelu Sedra u Gradu Cazinu boravi 140 migranata, dok je ostali broj izbjegličko-migrantske populacije smješten u privatnim smještajima.

Iz navedenog je vidljivo da se broj migranata svakodnevno povećava zbog čega se usložnjava trenutna sigurnosna situacija te je potrebno što hitnije riješiti adekvatan smještaj za migrante.

Iako je Uprava policije MUP USK-a do sada uspjela održati stabilnu sigurnosnu situaciju apelujemo još jednom na sve institucije nadležne za rješavanje problema migranata, naročito na državne institucije, da se aktivnije uključe i pronađu trajno rješenje smještaja migranata izvan urbanih dijelova grada i općina i da preuzmu svoje obaveze u skladu sa svojim zakonskim ovlaštenjima, kako bi Uprava policije MUP USK-a mogla održati povoljno stanje sigurnosti na području USK-a.

Operativni štab Uprave policije MUP USK-a će i dalje od svih policijskih službenika ali i svih drugih subjekata koji su uključeni u rad sa migrantima zahtijevati pojačan angažman u obavljanju poslova i zadataka propisanih važećim zakonima, te će nastaviti provoditi niz pojačanih mjera i radnji koje je provodila i do sada u cilju održavanja sigurnosti na području čitavog Unsko-sanskog kantona.

NAPOMENA O AUTORSKIM PRAVIMA:
  • Ukoliko neki drugi medij želi preuzeti tekst ili dio teksta čiji je autor portal Biscani.net, dužan je navesti portal Biscani.net kao izvor autorskog teksta! Isto se odnosi i na foto i video materijale kojima je autor portal Biscani.net, ili fotografije koje su portalu date na korištenje.
  • U skladu sa Članom 14. Kodeksa za štampu i online medije BiH napominjemo: Značajna upotreba ili reprodukcija cijelog materijala zaštićenog autorskim pravima zahtijeva izričitu dozvolu nositelja autorskog prava, osim ako takva dozvola nije navedena u samom materijalu.