Objavljujemo član 118. Zakona o strancima BiH i pitamo: Da li su policijske strukture u USK uradile najbolje svoj posao u ovoj godini kada je riječ o migrantskoj krizi?

Usn.ba

Svjedoci smo tvrdnji lokalnih političkih aktera, da zakoni na nivou Bosne i Hercegovine ne dozvoljavaju represivnije mjere prema migrantima.

Međutim, Zakonom o strancima jasno je definisano kad i zbog čega migrantu se može zabraniti kretanje i istog ili iste smjestiti u centre. Svjedoci smo i tvrdnjama prije nekoliko mjeseci, a kasnije i vicevima o tome da se većina migranata u Đačkom domu zove Muhamed Ali.

Naime, u Službenom glasniku broj 88, 2015. godine objavljen je Zakon o strancima, nama je posebno zanimljiv član 118. kojeg možete pogledati u prilogu sa naglaskom na stav (2), tačke e i f.:


Pitamo se:

1. Da li postoje osnove sumnje da bi slobodno i neograničeno kretanje stranca moglo ugroziti javni poredak, javni red i mir ili sigurnost ili međunarodne odnose BiH ili predstavljati prijetnju javnom zdravlju u BiH, odnosno ako je utvrđeno da predstavlja prijetnju za javni poredak, javni red i mir ili sigurnost BiH;

2. Da li je kad postojala sumnja u istinitost navoda stranca o njegovu identitetu ili se inače identitet stranca ne može utvrditi ni u roku od šest sati od dovođenja u službene prostorije;

3. Da li je policija na čelu sa bivšim ministrom MUP-a USK, bivšim premijerom i vd. komesarom uradila najbolje svoj posao?1

Zadnje diskusije / FORUM

Anketa

Da li se osjećate sigurno u vlastitom gradu ?

Loading ... Loading ...