Imajući u vidu presudan značaj i ulogu obrazovanja za napredak svake zemlje i njenih građana, za cjelokupan društveno ekonomski razvoj, i pored toga što Općini Centar Sarajevo nisu prenesene nadležnosti koje joj izvorno pripadaju u ovoj oblasti, općinski načelnik dr. Nedžad Ajnadžić je uz istinsku podršku Općinskog vijeća poseban angažman posvetio upravo ovoj oblasti.

To se najbolje vidi iz činjenice da su najveća finansijska sredstva Općine Centar u protekle tri godine uložena upravo u ovu oblast.

U tom smislu treba istaći da se brže od planirane dinamike gradi objekat osnovne škole na Šipu čija je vrijednost sa opremom procijenjena na 12 miliona maraka, a građevinski radovi će biti okončani do kraja 2020. godine, godinu dana prije planiranog roka.

Istovremeno, do kraja godine, također prije planiranog roka, biće završeni svi radovi na izgradnji objekta za predškolsko obrazovanje, vrtića Razigrani dani koji će nakon opremanja, već najkasnije u proljeće 2020. godine, a nakon gotovo 30 godina, ponovo otvoriti vrata najmlađim stanovnicima općine Centar. Vrijednost ovog projekta iznosi oko 2,5 miliona maraka.

Općina Centar u kontinuitetu radi na poboljšanju uslova boravka u obrazovnim ustanovama, tako da je u proteklih nekoliko godina izdvojila značajna sredstva za utopljavanje objekata osnovnih škola „Musa Ćazim Ćatić“ i „Vladislav Skarić“, zamjenu dotrajale stolarije na školama „Safvet beg Bašagić“ i „Mehmed beg Kapetanović Ljubušak“, pristupni put u OŠ „Alija Nametak“, te učionica, prostorija za produženi boravak i informatičkih kabineta sa mnogobrojnom kvalitetnom opremom.

Pored raznovrsne pomoći različitim projektima školskih ustanova, Općina je obezbijedila besplatne učenike za sve prvačiće, ali i ostali neophodni školski pribor.

Za stipendije darovitih učenika i studenata i socijalnih kategorija izdvaja se najviše sredstava otkako postoji ova lokalna zajednica, tako da je samo za školsku 2018/2019. skoro 500 učenika i studenata dobilo stipendije.

U želji da se razvija međunarodna saradnja, ali i prijateljstvo među učenicima Općina organizuje susrete učenika sa svojim vršnjacima iz cijele Bosne i Hercegovine i regije.

Naravno da Općina putem novčanih i drugih priznanja konstantno afirmiše uspješne rezultate koje postižu škole kao institucije u oblasti obrazovanja, a posebno pojedinačne uspjehe nadarenih učenika u školskim predmetima i vannastavnim aktivnostima.

U tom smislu u javnosti je visoke ocjene dobio i Festival osnovnih škola koji je prvi put organiziran u Domu mladih u Skenderiji, koji je upravo pokazao kakav talenat, ideje i stvaralačka dostignuća mogu pokazati i najmlađi učenici.Izvor vijesti: Avaz.ba / azra.ba