Obuka za 40 varilaca u Bosanskoj Krupi

Oslobođenje
Obuka za varioce koja će obuhvatiti više od 40 nezaposlenih osoba, a koje su aplicirale putem javnog poziva objavljenog u okviru projekta Povećanje konkurentnosti radne snage na prostoru općine Bosanska Krupa, počeće u ponedjeljak i trajaće šest mjeseci.

Obuka za varioce koja će obuhvatiti više od 40 nezaposlenih osoba, a koje su aplicirale putem javnog poziva objavljenog u okviru projekta Povećanje konkurentnosti radne snage na prostoru općine Bosanska Krupa, počeće u ponedjeljak i trajaće šest mjeseci.

Usklađivanje

Riječ je o projektu koji se realizira u okviru programa Lokalna partnerstva za zapošljavanje koji finansira Evropska unija, a provodi Međunarodna organizacija rada. Projektne aktivnosti su planirane kao odgovor na neusklađenost obrazovnog sistema sa potrebama privatnog sektora, specifično metalnog sektora u Bosanskoj Krupi.

Obuku za varioce u prvom ciklusu i sve one koji apliciraju u okviru drugog javnog poziva i ispune propisane uslove, provodiće stručno osoblje Mješovite srednje škole “Safet Krupić”.

Polaznici obuke će potpisati ugovore sa Općinom Bosanska Krupa, te nakon toga u Centru za podršku poduzetništvu u poslovnoj zoni Pilana pristupiti obuci kreiranoj prema potrebama poslodavaca u metaloprerađivačkoj industriji.

Također, kako kažu u Općini, u narednoj sedmici Općina Bosanska Krupa će raspisati još jedan javni poziv za obuku za varioce kako bi omogućila i ostalim zainteresiranim nezaposlenim licima da se prijave i steknu znanja i vještine s kojima će biti konkurentniji na tržištu rada.

76 osoba

Poziv će biti otvoren za nezaposlena lica sa srednjom stručnom spremom i lica sa završenom osnovnom školom, a koja su na evidenciji JU Služba za zapošljavanje USK-a.

Očekuje se zapošljavanje minimalno 76 osoba koje uspješno prođu obuku.0

Anketa

Da li se osjećate sigurno u vlastitom gradu ?

Loading ... Loading ...