Na sastanku Vijeća za regionalnu saradnju je navedeno da su troškovi rominga između Zapadnog Balkana i Evropske unije ogromni i nisu zasnovani na tržišnim uslovima. Zbog izuzetno velikih troškova rominga, građani regiona istu uslugu plaćaju četiri puta više nego građani Evropske unije.

Generalna sekretarka Vijeća za regionalnu saradnju Majlinda Bregu izjavila je da je potpisivanje Sporazuma o snižavanju cijena rominga na Zapadnom Balkanu u aprilu 2019. predstavljalo historijsko postignuće i jedan od glavnih rezultata Digitalne agende za zapadni Balkan, koja je predanost i povjerenje u regionalni dijalog stavila na ispit, dok je ujedno donijela konkretne koristi građanima.

Na sastanku Radne grupe Zapadnog Balkana za politiku rominga koji je održan jučer, Bregu je rekla da je uvjerena sam da će region opet imati rezultate i da će, kada se pandemija okonča, građani uživati sve pogodnosti regiona bez rominga.

“Režim „rominga kao kod kuće“ na Zapadnom Balkanu od 1. jula 2021. znači korak bliže snižavanju cijena rominga sa Evropskom unijom”, dodala je Bregu.

Na sastanku je navedeno da su troškovi rominga između Zapadnog Balkana i Evropske unije ogromni i nisu zasnovani na tržišnim uslovima. Zbog izuzetno velikih troškova rominga, građani regiona istu uslugu plaćaju četiri puta više nego građani Evropske unije.

“Naš naredni korak je snižavanje cijena rominga između Zapadnog Balkana i Evropske unije, za šta će biti potrebna puna predanost svih uključenih aktera, a posebno telekom operatera, kao i jednako važna tehnička podrška Evropske komisije, Generalne direkcije za komunikacione mreže, sadržaje i tehnologije i Generalne direkcije za susjedstvo i pregovore o proširenju, te najviših zvaničnika iz regiona”, naglasila je Bregu.

Šef odjela u Generalnoj direkciji za komunikacione mreže, sadržaje i tehnologije David Ringrose rekao je da je regionalna saradnja pravi put za ostvarivanje rezultata za građane Zapadnog Balkana, a puna provedba Sporazuma o snižavanju cijena rominga u regionu prvi korak ka snižavanju cijena između Evropske unije i Zapadnog Balkana.

Izvor: N1.ba