Od 50 miliona KM za zapošljavanje, nije potrošeno ni pola: Vlada Federacije BiH prevarila nezaposlene


Iako je Vlada Federacije BiH obećala sa 50 miliona KM potaknuti zapošljavanje, revizori Ureda za reviziju institucija FBiH češljajući dokumentaciju, utvrdili su da je samo pola od ovog iznosa i utrošeno!

Ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta FBiH, naime, prije dvije godine preuzelo je na sebe implementaciju projekta zapošljavanja i samozapošljavanja. Tada je rečeno da će se putem ovog projekta uposliti nekoliko hiljada osoba. No, revizoru su utvrdili drugačije.

Slabost mjera

– Federalne institucije u 2016. i 2017. imale su na raspolaganju značajna sredstva za ovu namjenu, a realizirale su samo 23,7 miliona KM, odnosno 47 posto sredstava koja su obećana na početku. Na kraju se može zaključiti da realizacija Programa utroška sredstava usvojenih od strane Vlade FBiH nije bila na zadovoljavajućem nivou, što upućuje na slabosti poduzetih mjera i aktivnosti od strane Ministarstva i svih ostalih institucija koje su učestvovale u realizaciji ovog transfera – zaključili su federalni revizori.

Dakle, tvrdnje Vlade FBiH da je Uredba o poticanju zapošljavanja odličan potez te da su zaposlene hiljade ljudi, i nije u potpunosti istinita.

– S poslodavcima po osnovu primjene Uredbe zaključeno je 2.678 ugovora, ukupne vrijednosti 25.875.358 KM, po kojem osnovu su isti trebali izvršiti zapošljavanje 3.787 osoba. Od ugovorenih 25.875.358 KM, Ministarstvo je poslodavcima 2016. refundiralo sredstva u iznosu od 8.036.390 KM. U 2017. godini Ministarstvu su prvobitno bila odobrena sredstva od 30 miliona KM, od čega 17.838.969 KM za izmirenje preostalog dijela ugovorenih obaveza i ostatak za nastavak aktivnosti – navodi se u izvještaju.

Foto: Faksimil zaključka Ureda za reviziju institucija FBiH

” style=”box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding-right: 15px; padding-left: 15px; float: left; width: 613px;”>Faksimil zaključka Ureda za reviziju institucija FBiHFaksimil zaključka Ureda za reviziju institucija FBiH

Izmirenje obaveza

Dodaje se da je obavljenom revizijom utvrđeno da je Ministarstvo prošle godine nastavilo samo s izmirenjem obaveza po zaključenim ugovorima na osnovu Javnog poziva iz 2016. godine.

– Za preostali dio sredstava, iako je programom utroška sredstava bilo predviđeno, Federalni zavod nije ni raspisivao Javni poziv u prošloj godini, za šta Ministarstvo nije dalo nikakva obrazloženja niti je prezentiralo adekvatnu dokumentaciju, osim činjenice da je navedena pozicija rebalansom proračuna FBiH za 2017. smanjena na 19 sa 30 miliona KM – navodi se u revizorskom izvještaju.

U zaključcima federalni revizori naglašavaju da su ministarstvo, Porezna uprava, kantonalni zavodi za zapošljavanje i mnogi drugi bili nadležni za nadzor nad provedbom ovog izuzetno važnog projekta, ali da navedene institucije nisu dobro obavile svoj posao.

Ne može se utvrditi  broj zaposlenih osoba 

– Izvršenim kontrolama na terenu utvrđeno je da određeni broj poslodavaca nije ispoštovao ugovorene odredbe. Imajući u vidu navedeno, utvrdili smo da je vrijednost zaključenih ugovora za poticaj zapošljavanju sa 25.875.378 KM smanjena za vrijednost raskinutih ugovora na 25.539.561 KM, ali nismo mogli kvantificirati tačan broj novouposlenih osoba s obzirom na to da se navedeno odrazilo na početni broj od ugovorenih 3.787 osoba – zaključak je revizije.0

Zadnje diskusije / FORUM

Anketa

Da li se osjećate sigurno u vlastitom gradu ?

Loading ... Loading ...