Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine prijavljeno je jedanaest smrtnih slučajeva kod kojih je potvrđen virus gripe tip A. Četiri slučaja registrirana su u Kantonu Sarajevo, pet u Tuzlanskom i dva slučaja u Hercegovačko-neretvanskom kantonu.

Kod tri pacijenta izoliran je podtip A(H3), kod četiri pacijenta podtip A(H1N1)pdm09, dok kod četiri pacijenta nije urađena subtipizacija. Riječ je o pacijentima s popratnim hroničnim oboljenjima.

U Federaciji Bosne i Hercegovine i dalje se bilježi srednja aktivnost bolesti sličnih gripi, uz smanjenje aktivnosti u odnosu na prethodnu sedmicu. Oboljeli se registruju u svim kantonima u Federaciji BiH, podaci su Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH.

U Referalnoj laboratoriji za gripu do sada su testirana 323 uzorka, od kojih je 125 (38,7 posto) pozitivno na virus gripe tip A, i to 69 uzoraka na podtip A(H3N2) i 56 uzorka na podtip A(H1N1)pdm09.

Do sada je prijavljeno ukupno 108 SARI slučaja pozitivnih na virus gripe, hospitaliziranih na sedam klinika u Federaciji BiH. SARI slučajevi pozitivni na virus gripe prisutni su u svim dobnim skupinama, najviše u skupini 25-64 i 65+.

Svake godine, u Federaciji BiH registrira se 40.000 do 50.000 osoba sa simptomima sličnim gri

(N1)