Premijer USK Mustafa Ružnić sazvao je danas u Bihaću sastanak Operativne grupe za koordiniranje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom na području USK u proširenom sastavu, uz prisustvo predstavnika međunarodnih organizacija.

Članovi Operativne grupe analizirali su trenutnu sigurnosnu i humanitarnu situaciju nastalu usljed povećanog priliva migranata na područje Unsko-sanskog kantona. S obzirom da nije ispoštovan niti jedan zaključak sa briselskog sastanka, a posebno oni koji se odnose na USK , da nije uspostavljena državna koordinacija svih učesnika u procesu upravljanja migracijama, da nisu određene lokacije migrantskih centara van USK kako bi ovaj dio BiH bio rasterećen, raspoređivanjem centara za prihvat duž migrantske rute, te da nisu ispoštovani rokovi za izmještanje ad hoc formiranih centara iz urbanih zona gradova Bihać i Velika Kladuša, članovi Operativna grupa zaključili su da je neophodno zavesti mjere u cilju održavanja opće sigurnosne i zdravstveno-epidemiološke situacije na ovom području pod kontrolom i to:

– Zabranjuje se dalji prihvat migranata u centre BIRA i Miral. Za ranjive kategorije migranata ostaje smještaj u centrima Borići i Sedra
– Zabranjuje se međunarodnim organizacijama produžavanje postojećih ugovora za iznajmljivanje objekata za prihvat migranata kao i sklapanje novih ugovora a bez prethodne saglasnosti Operativne grupe Vlade Kantona
– Od Ministarstva sigurnosti BiH se zahtijeva da migrante iz privremenog kampa na Vučjaku, u što skorijem roku, izmjesti u raspložive smještajne kapacitete, kojima upravljaju nadležne državne službe, Ušivak i Salakovac
– Od MUP-a USK zahtijeva se da ponovo intenzivira kontrole kretanja migranata te da zabrani okupljanja na javnim mjestima, posebno u blizini obrazovnih ustanova kao i prosjačenje i sve vrste društveno neprihvatljivog ponašanja
– Od Grada Bihaća i Općine Velike Kladuša traži se definitivno izjašnjavanje o mogućim lokacijama na kojima bi se mogli uspostaviti kampovi za prihvat migranata, a Vlada USK ostaje pri saglasnosti za lokaciju Medeno Polje te zahtijeva da ta lokacija bude razmotrena od nadležnih institucija
– Od Željeznica F BiH traži se suspenzija linija za Bihać iz Sarajeva i Tuzle
– Služba civilne zaštite USK zadužuje se da zatraži operativno i materijalno uključivanje Federalne upravu civilne zaštite u kontrolisanju situacije na području Unsko-sanskog kantona i u uspostavljanju nove lokacije za prihvat migranata van urbanih zona gradova
– Od Crvenog križa USK se traži da se obrate svim domaćim i inozemnim organizacijama sa kojima sarađuju i zamole ih za interventnu pomoć u donacijama: šatora, topova za grijanje, agregata i ostale oprema koju bi mogli, putem CK USK, donirati za uspostavljanje kampa za prihvat miganata na novoj lokaciji
– Od Kantonalne inspekcije se traži da intenzivira aktivnosti kontrole iznajmljivača smještaja

Sukladno zaključcima sa današnjeg sastanka Operativne grupe za koordiniranje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom na području USK zabranjuje se produžavanje ugovora za objekte za koje ne postoji saglasnost Operativne grupe. Upućeno pismo upozorenja i Željeznicama F BiH