Dana 23.7.2019. godine u prostorijama Vlade Unsko-sanskog kantona održan je pripremni sastanak vezano za izradu Plana zbrinjavanja otpadnih voda u ruralnim područjima Unsko-sanskog kantona.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša i firme “Una Consulting” d.o.o. Bihać koji su u proceduri javne nabavke izabrani za konsultantsku firmu koja će izraditi navedeni dokument.

Svrha sastanka bila je upoznavanje konsultanta sa dosada provedenim aktivnostima od strane Ministarstva, te dogovor vezano za metodologiju, dinamiku, strukturu, format i pristup izrade dokumenta. Također dogovoreno je ko će biti ključne osobe na implementaciji projekta, rok izrade dokumenta te način prikupljanja neophodne zakonske, strateško-planske i projektne dokumentacije kako sa kantonalnog tako i sa lokalnog nivoa.

Na sastanku su potvrđeni termini i planirane aktivnosti za naredni period, a najznačajnija je održavanje sastanka sa članovima Kantonalne radne grupe za izradu Plana zbrinjavanja otpadnih voda u ruralnim područjima Unsko-sanskog kantona.

Naime, radi se o projektu za čiju je implementaciju Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona obezbijedilo sredstva za sufinanciranje od strane Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH.