Sastanku u Ministarstvu unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona održan sastanak prisustvovali su načelnik sektora uniformisane policije, glavni inspektor Šero Družić (koji je po ovlaštenju policijski komesar) i ministar MUP-a USK-a Anel Ramić, dok su iz Ministrastva sigurnosti prisutni bili ministar Dragan Mektić sa svojim savjetnicima te načelnik Sektora za operativnu podršku Rade Kovač.

Družić je upoznao ministra Mektića sa trenutnom sigurnosnom situacijom na području USK-a i sa do sada poduzetim aktivnostima Uprave policije. Čelni ljudi MUP USK-a, sugerisali su ministru Mektiću na što hitnijem rješavanju adekvatnog smještaja migranata te izmještanja migranata iz urbanih dijelova grada jer dolaskom hladnijih dana te prilivom sve većeg broja migranata, sigurnosna situacija na području USK-a se i usložnjava.

Ministar Mektić se zahvalio Upravi policije MUP USK-a na svim aktivnostim koje su dosad poduzimali policijski službenici, na iskazanoj visokoj profesionalnosti i angažmanu u rješavanju migrantske krize na području Unsko sanskog kantona, istakavši da će poduzeti sve mjere iz svoje nadležnosti i uložiti sve napore kako bi se što brže i efikasnije riješio problem smještaja migranata.