Mustafa Ružnić, premijer Unsko-sanskog kantona sazvao je jučer u Bihaću sastanak Radnog tijela za borbu protiv korupcije Vlade Unsko-sanskog kantona.

Tema je bila izrada i provođenje planova integriteta u institucijama Unsko-sanskog kantona (USK), kojem se hitno treba pristupiti, a u čemu će, potvrđeno je i na ovom sastanku podršku pružiti Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcij te, u okviru svojih aktivnosti u borbi protiv korupcije, i Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini.

Glavni cilj izrade plana integriteta je procijeniti tačke podložnosti/ranjivosti koruptivnim pojavama unutar institucije (provedba planova integriteta), preporučiti mogućnosti za smanjenje podložnosti institucije koruptivnom ponašanju, te uspostaviti odgovarajuće mehanizme za nadzor i praćenje.

Rok koji je odeđen na ovom sastanku za izradu planova integriteta je 7.juni ove godine, a opredjeljenje je nulta stopa tolerancije protiv kriminala i korupcije, kako je navedeno i u programu rada ovog saziva Vlade USK.