Ministar Alagić i ministar Kadirić primili su danas u prvu posjetu Unsko-sanskom kantonu novoimenovanu rezidentnu predstavnicu Razvojnog programa UN-a (UNDP) u BiH Stelianu Nedera.

Tokom razgovora ministara i rezidentne predstavnice UNDP-a Steliane Nedera obostrano je izraženo očekivanje nastavka uspješne saradnje vlasti u Unsko-sanskom kantonu i tima UNDP-a u našoj zemlji. Posebno je istaknut značaj novog Strateškog plana UNDP-a od 2018. do 2021. godine kao osnove za strateško partnerstvo BiH i UNDP-a.

Izražena je puna podršku aktivnostima UNDP-a u BiH i spremnost Vlade USK da pruži podršku njihovoj realizaciji. Sa druge strane rezidentna predstavnica Nedera istaknula je spremnost UNDP-a za nastavak podrške Unsko-sanskom kantonu, kako kroz postojeći programski okvir tako i kroz druge modalitete. Tokom susreta posebno je naglašen značaj provođenja ekonomskih reformi koje će rezultirati osjetno boljim životnim standardom običnih građana.

Ministri su tokom razgovora upoznali rezidentnu predstavnicu Nedera sa strateškim opredjeljenjima i ciljevima Vlade USK i aktuelnim dešavanjima na planu njihovog ispunjenja.