Održana 184.sjednica Vlade USK-a: Ovo su donešeni zaključci

U Bihaću je zasjedala Vlada Unsko-sanskog kantona. Između ostalog, na 184. sjednici Vlada USK primila je na znanje odluku ŠPD “Unsko -sanske šume” d.o.o. Bosanska Krupa o raspodjeli neto dobiti poduzeća, s tim da se ista uputi Skupštini Unsko-sanskog kantona na razmatranje.

U Bihaću je zasjedala Vlada Unsko-sanskog kantona. Između ostalog, na 184. sjednici Vlada USK primila je na znanje odluku ŠPD “Unsko -sanske šume” d.o.o. Bosanska Krupa o raspodjeli neto dobiti poduzeća, s tim da se ista uputi Skupštini Unsko-sanskog kantona na razmatranje.

Odlukom o raspodjeli neto dobiti preduzeća, za period 01.01.2016 – 31.12.2016.godine, u iznosu od 1 .232. 133 KM, iskazana neto dobit, ostvarena u radu i poslovanju ŠPD raspoređuje se u Bužet USK.

Vlada Kantona razmatrala je danas i Izvještaj Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o realizaciji kantonalnih i federalnih novčanih podrški u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji za 2017. godinu. U 2017. godini u Budžetu Unsko-sanskog kantona planirano i odobreno je 4.000.000 KM za subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – poticaji u poljoprivredi i poljoprivrednoj proizvodnji i 82.000 KM za subvencije javnim poduzećima u poljoprivredi , što ukupno iznosi 4.082.000 KM.

Sa 31.12.2017. godine odobreno je 5.459 aplikacija u ukupnom iznosu od 4.725.489 KM. Preostali iznos od 664.393,24 KM, koji je odobren za 553, zahtjeva biće isplaćen iz sredstava novčanih podrški za 2018. godinu, shodno odluci Vlade Unsko-sanskog kantona.

Upoređujući sa prethodnim periodima iznos kantonalnih poticaja raste iz godine u godinu. Tako je taj iznos od 2005. godine sa 484.163 KM rastao, posebno u zadnje dvije godine kad je dosegao – 2016. godine 4.327.218 KM a u prošloj godini 4,7 miliona, ukazao je premijer USK Husein Rošić.

Pristigli broj zahtjeva za federalne novčane podrške u 2017. godini bio je 3.007, od toga odobreno je 2.767. Federalno ministartsvo poljoprivrede u 2017. godini isplatilo je za podršku animalne i biljne proizvodnje 3.994.019 KM te premije za mlijeko u iznosu 9.368.824 KM.

Iz resora Ministarstva pravosuđa i uprave, na današnjoj sjednici, Vlada je prihvatila Informaciju o primjeni altemativne krivične sankcije – rada za opće dobro na slobodi. Unsko –sanski kanton je prvi federalni kanton koji je donio Pravilnik o izvršavanju rada za opće dobro na slobodi što je omogućilo primjenu ove alternativne krivične sankcije na području Kantona. Tim je omogućeno da se osobama koje su osuđene na kaznu zatvora do jedne godine, uz njihov pristanak, kazna zamijeni radom za opće dobro, koji se izvršava kod ovlaštenih pravnih osoba sa kojima je Ministarstvo pravosuđa i uprave USK potpisalo ugovore. Primjenom ove sankcije, u budžetu Federacije BiH ostvarena je značajna ušteda na ime smještaja osuđenih lica. Tokom 2017. godine Ministarstvo pravosuđa i uprave od sudova sa područja USK zaprimilo je ukupno 84 presude. Od tog broja je 39 uspješno izvršenih, za 13 lica je upućen prijedlog za izvršenje kazne zatvora, u toku je izvršenje 23 presude, a za 9 presuda se vrše pripremne radnje za otpočinjanje izvršenja rada za opće dobro na slobodi.

– Pored opće svrhe – kažnjavanja posebna svrha ove arternativne krivične sankcije je da se osuđena osoba kojoj je pod određenim uvjetima ograničena sloboda, ne isključi iz društva, već da se uz pomoć i nadzor društvene zajednice, dobrovoljno, ličnim postupcima radom i odnosom prema posljedicama, razvije svijest o štetnosti određenih ponašanja i odgovornosti za štetne posljedice, ističe ministar Nikola Findrik.

Razmatrajući Izvještaj Komisije za koncesije konstatovano je da treba insistirati na završetku procesa sklapanja koncesionog ugovora za korištenje izgrađenih objekata za proizvodnju električne energije na rijeci Uni na lokalitetima Bihać i Kostela, na području grada Bihaća te na Krušnici na području općine općine Bosanska Krupa sa privrednim društvom JP“Elektropriveda“ d.d. Sarajevo, jer postoji javni interes za tu koncesiju na tom dobru, a posebno, ističe premijer Rošić, jer će sa sklapanjem ugovora o koncesiji po prvi put biti naplaćeni prihodi od Elektroprivrede, Sarajevo za korištenje objekata za proizvodnju električne energije.

Također, obavezano je Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da uredi oblast koncesija u ovom resorima, posebno u oblasti vodoprivrede. Prvenstveno, zatraženo je da se uredi oblast koncesija za flaširanje vodete pripreme procedure za otvaranje koncesione procedure za korištenje termomineralne vode lječilišta Gata.

Nakon razmatranja Izvještaja o radu Komisije za rješavanje statusa ustanova Tursko-Bosanskog Unsko-sanskog koledža, Međunarodne osnovne škole, Bihać i vrtića ,,Pupoljak“ Bihać Vlada je zatražila da Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta u roku od 30 dana izvrši nadzor nad zakonitošću rada ovih ustanova.

Početak djelovanja ovih ustanova, kad su Kanton i institucije Kantona u pitanju, se vezuje za 1997.godinu i tada potpisani Protokol o saradnji Unsko-sanskog kantona i SEMA Egitim Ogretim Išletmeleri a.s. iz Istanbula, koja formalno više ne postoji, a uvidom u dostupnu dokumentaciju utvrđeno je Protokol o saradnji u većem broju članova prekršen, navodi se u izvještaju Komisije koja predlaže Vladi USK da hitno reagira kako bi sačuvala opstanak škole kao takve, dugoročnim i kvalitetnim rješavanjem statusa i osnivača ovih ustanova. Komisija je, od ambasade R Turske u Sarajevu, zvanično obavještena da su, u ime R Turske, sva pitanja obrazovnih institucija izvan Turske u ingerenciji Direkcije Maarif- te preporučuju, nakon provedenog nadzora, da se u rješavanje uključe i predstavnici agencije Maarif.

Vlada Kantona prihvatila je Mišljenje Ministarstva zdravstva i socijalne politike na Nacrt Zakona o izmjenama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom radi usklađivanja sa odredbama Zakona o hraniteljstvu.0

Zadnje diskusije / FORUM

Anketa

Da li se osjećate sigurno u vlastitom gradu ?

Loading ... Loading ...