U Bihaću je danas zasjedala Vlada Unsko-sanskog kantona. Na 32. sjednici premijer USK Izudin Saračević i resorni ministri jednoglasno su dali saglasnost Vidu Šantiću, ministru privrede da pokrene postupak za dodjelu koncesije za eksploataciju uglja na lokalitetu Zlauše u Kamengradu, općina Sanski Most.

Za dodjelu koncesije je interes izrazila firma „Lager“ iz Posušja, a kako je ministar Šantić kazao, planiraju ulaganja od 10,5 miliona u ovoj godini, čime bi se oživjela prozvodnja u ovom rudniku, otvorila radna mjesta a Općina i Kanton bi ostvarili značajan priliv sredstava.
Skupštini na razmatranje, sa današnje sjednice, upućen je i prijedlog za stvaranje uslova za završetak stečajnog postupka u TKA Cazin.

Prijedlog podrazumijeva prenos prava vlasništva na Općinu Cazin, koja bi potom izmirila obaveze prema povjeriocima, a pogone TKA stavila u funkciju, u okviru projekta razvoja poslovne zone.
– Ovo je dobar način na koji se pomaže razvoj privrede, ocjena je članova Vlade USK, pred kojima se danas našla na razmatranju i Informacija o stanju oblastima privrede iz nadležnosti resornog ministarstva za 2014. godinu.
Informacija za 2014. godinu ukazuje na teško stanje u svim oblastima privrede, a resorno ministarstvo je zaduženo da, u skorijem roku, analizira stanje zaključno sa današnjim danom te da aktualnu informaciju predoči Vladi Unsko-sanskog kantona.
Vlada USK dala je danas saglasnost na pokretanje postupka za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Kantonalnog fonda za pomoć u stambenom zbrinjavanju zapošljavanju boračkih populacija, prognanih osoba i socijalno ugroženih kategorija, saglasnost na imenovanje Dede Pjanića za direktora Direkcije regionalnih cesta USK, te imenovala Dijanu Dedić za koordinatora Vlade USK za EU integracije.

/press Vlade USK