U Bihaću je 14.11.2019. godine održana Javna rasprava o nacrtu Zakona o Javno-privatnom partnerstvu Unsko-sanskog kantona. Učešće u javnoj raspravi uzeo je velik broj učesnika iz javnog i privatnog sektora, predstavnici Udruženja poduzetnika, skupštinski zastupnici, predstavnici jedinica lokalne samouprave i kantonalnih organa uprave .

Javnu raspravu proveli su predstavnici Ministarstva privrede i Interresorne radne grupe Vlade Unsko-sanskog kantona, uz podršku predstavnika UNDP BiH – MEG projekt (Projekat okolišnog i ekonomskog upravljanja).

Nakon proteka roka za prijem kometara, sugestija, prijedloga i primjedbi, Interesorna grupa Vlade Unsko-sanskog kantona, koordinirati će aktivnosti na sumiranju rezultata Javne rasprave i sačinjavanju izvještaja, te pripremanju teksta Prijedloga Zakona, uzimajući u obzir primjedbe, prijedloge i sugestije date tokom i nakon provedene Javne rasprave o nacrtu ovog Zakona, te isti uputiti u dalju zakonodavnu proceduru.