Dana 22.11.2021. godine održana je IX sjednica Savjeta Prostornog plana Unsko-sanskog kantona na kojoj je razmatran Prijedlog Prostornog plana Unsko-sanskog kantona za period od 20 godina zajedno sa Odlukom o provođenju Prostornog plana.

Nakon konstruktivne rasprave Savjet Prostornog plana usvojio je predloženi materijal jednoglasno.

(vladausk)