Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici koja je održana u Sarajevu, donijela Uredbu o izmjenama Uredbe o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji BiH.

Prema novoj odredbi, odgovorna osoba zahtjev za finansijsku konsolidaciju društva s većinskim učešćem državnog kapitala može podnijeti nadležnom organu vlasti koji u tom privrednom društvu vrši ovlaštenja na osnovu učešća državnog kapitala do 30.11.2018. godine.

U obrazloženju je navedeno da je Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije primilo inicijative određenog broja privrednih društava u FBiH za produženje roka u kojem mogu podnijeti zahtjev za pokretanje postupka finansijske konsolidacije, s ciljem omogućavanja kontinuiranog i neometanog poslovanja.

Za učešće u radu i odlučivanju na sjednici Skupštine Sarajevo-osiguranja d.d. Sarajevo Vlada FBiH danas je ovlastila Miru Bradaru.

Sjednica Vlade FBiH je završena u 15.50 sati, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.