Okrugli sto u Bihaću o ugroženosti ekosistema rijeke Une

RTVUSK

Istaknuto je da je ovo tek prvi korak kada se sagledavaju problemi, a nakon toga slijedi izrada projektnog zadatka, te stručne studije sa analizama.

Udruženje „Čovjek i prirodni resursi“ danas su u bihaćkoj Vijećnici organiziralo okrugli sto na temu nacrta studije utvrđivanja piramide biomase ekosistema rijeke Une, njenih pritoka i pripadajućih ekosistema sa mjerama i aktivnostima na njihovoj zaštiti i revitalizaciji za period 2018-2028.

Rečeno je da je ovo prvi korak kako bi se sagledali problemi, a nakon toga slijedi izrada projektnog zadatka, te studija sa analizom.

Bila je ovo prilika za razgovor o problemima koji su doveli do propadanja biomase ekosistema Une. Rečeno je da postoji problem sa prečišćavanjem vode iz ribogoilišta, te da je došlo do uništavanja jezera, pritoka i kanala, ali i ribljih vrsta.

Kao cilj studije u Institutu za hidrotehniku u Sarajevu vide vraćanje prirodne vrijednosti Une.

„Prije svega Bihać, ali i svo ruralno stanovništvo treba ponovo da prepozna Unu kao resurs od koga živi trajno. Ako ga uništi onda tu više nema života. Bez obzira na svo zelenilo koje Bog da, ako voda nije dobra, neće tu biti života“, kaže Tarik Kasupović, direktor Instituta za hidrotehniku Sarajevo.4

Anketa

Da li se osjećate sigurno u vlastitom gradu ?

Loading ... Loading ...