Fondacija Mozaik i Općina Bosanska Krupa od oktobra 2012. godine partnerski razvijaju program Omladinska banka kroz koji je u toku 2013. i 2014. godine podržano 27 projekata mladih ukupne vrijednosti 89.011 KM (Općina Bosanska Krupa 20.443 KM, Fondacija Mozaik 18.697 KM i neformalne grupe mladih 49.871 KM od firmi, organizacija i pojedinaca iz lokalne zajednice). Omladinska banka je prisutna u 31 općini/opštini u BiH.

I ove je godine Omladinska banka Bosanska Krupa najbolja u Federaciji BiH jer je, kako kažu u Fondaciji Mozaik, u martu i aprilu organizovala 17 prezentacija/radionica na kojima je 269 mladih steklo osnovne informacije o programu čime je omogućeno i da se 369 mladih registruje na interaktivni portal putem kojeg su ušli u online „Zonu društvenog preduzetništva“ i pohađali edukaciju o finansijama, preduzetništvu i inovacijama.

Naime, ove godine pristup razvoju projekata mladih u zajednicama podrazumijeva organizaciju inovacijskih turnira tokom kojih će na jednom mjestu članovi neformalnih grupa razvijati svoje projekte uz podršku članova i članica odbora Omadinskih banaka.

U Bosanskoj Krupi inovacijski turnir će biti održan 6. juna 2015. godine (subota). Na turniru bi trebalo učestvovati oko 160 osoba (26 neformalnih grupa mladih i njihovih 130 članova/ica koji će razvijali svoje projekte, 20 članova Omladinske banke Bosanska Krupa i drugih banaka te predstavnici Fondacije Mozaik).

Inače, Fondacija Mozaik kroz program Omladinske banke od 2008. do 2014. godine u 31 općini u BiH podržala je realizaciju 1292 projekta mladih ukupne vrijednosti 4.580.470 KM. Od ovog iznosa 45% sredstava za realizaciju projekata obezbijedili su Mozaik od donatora i partnerske općine, a 55% sredstava obezbijedili su mladi u svojim zajednicama kroz mobilizaciju lokalnih resursa. Ukupno 16.660 mladih i poduzetnih volontera i volonterki uložili su 294.835 volonterskih sati da bi doprinijeli poboljšanju društvenog i ekonomskog života u svojim zajednicama, a čak 611.917 osoba imalo je koristi od ovih projekata.

/Biscani.net