U 2021. godini Omladinska banka Cazin je imala dva javna poziva koja su rezultirala sa 18 realiziranih projekata i dva mikrobiznisa.

Tu su projekti obnove starih mlinova, izgradnje i uređenja igraonica, šetališta, izletišta, pripremanje veselih družionica i zabave za djecu, ali i dva mikrobiznisa. Radi se o projektima provedenim većinom u ruralnim sredinama u koje je Omladinska banka investirala po 1.500 KM, s tim da je njihova stvarna vrijednost puno veća.

(RTVUSK)