Dana 17.6.2019. godine ministar Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Adnan Alagić posjetio je općinu Bosanska Krupa i općinu Bužim sa svrhom praćenja dinamike implementacije projekata iz ekoloških naknada za koji su ugovori potpisani i sredstva dodijeljena od strane ovog Ministarstva krajem 2018. godine.

Ministar Adnan Alagić, također upoznao je načelnike Armina Halitovića i Mersudina Nanića da je od strane Ministarstva krajem prošle sedmice objavljen javni poziv za dodjelu projekata za 2019. godinu, te ih pozvao da oni, ali i njihova javna preduzeća i ustanove kojima je općina osnivač apliciraju na iste. Na sastanku se također razgovaralo o problematici vezano za prostorno – plansku dokumentaciju, zatim implementaciji Zakona o građenju čije su izmjene u saradnji sa lokalnim zajednicama u toku, kao i o problemima koje ove općine imaju kad je u pitanju kantonalni Zakon o legalizaciji bespravno izgrađenih građevina i zahvata.

Načelnik Armin Halitović istaknuo je kako je zadovoljan saradnjom koju ima sa ovim Ministarstvom, te naveo da je u zadnje četiri godine isto za projekte sa kojima je aplicirao općinski organ uprave obezbjeđeno 181.000 KM, što  čini značajnu stavku u budžetu ove općine. Namjera općine Bosanska Krupa, je kako je istaknuo, jeste da ove godine iz sredstava ekoloških naknada ojača tehničke kapacitete javnog komunlnog preduzeća i to nabavkom vozila za zbrinjavanje otpada.

Općina Bužim kako je naglasio načelnik Mersudin Nanić, do sada je sredstva iz ekoloških naknada uglavnom ulagala u energijsku efikasnost, a od prošle godine pa tako i ove 2019. – te, fokus će biti na LED rasvjeti. Na ovaj način pored toga što će se ostvariti značajne uštede u općinskom budžetu putem ušteda na računima za električnu energiju i što će biti bolja osvijetljenost  pojedinih mjesnih zajednica, općenito unaprijedit će se stanje zaštite okoliša u općini Bužim.