Na danas održanom sastanku Operativne grupe za koordiniranje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom na području Unsko-sanskog kantona razmatrana je aktuelna situacija unazad proteklih osam dana te analizirano trenutno stanje u svim segmentima posebno s apekta sigurnosne i zdravstvene situacije.

Operativna grupa, na temelju razmatranih podataka, konstatovala je da situacija jest dovedena do stanja zadovoljavajuće ali da i dalje postoji potreba za pojačanim nadzorom migrantskog vala i kontolisanja priliva broja ilegalnih migranata u odnosu na raspoložive kapacitete a iz sigurnosnih i zdravstveno – epidemioloških razloga. Zato Operativna grupa na sastanku održanom 5. novembra donosi slijedeće zaključke:

1. Zahtjeva se od policijskih agencija svih nivoa vlasti da u okviru svojih nadležnosti i dalje vrše pojačanu i stalnu kontrolu svih prevoznih sredstava koja idu u pravcu područja Unsko-sanskog kantona radi kontrolisanja priliva migranata u odnosu na raspoložive kapacitete u postojećim prihvatnim centrima
2. Od IOM-a se zahtijeva da hitno organizuju rad zaštitarskih službi unutar prihvatnih centara kojima upravljaju
3. Zahtijeva se od IOM-a uspostavljanje kućnog reda za migrante smještene u prihvatnim centrima na području Unsko-sanskog kantona
4. Zahtijeva se, da u skladu sa dogovorom tokom aktivnosti deblokade graničnog prelaza Maljevac, IOM u roku od 15 dana, migrante smještene u hali Miral u velikoj Kladuši zbrine u prihvatni centar Ušivak u Hadžićima
5. Zabranjuje se uspostavljanje novih prihvatnih centara na području Unsko-sanskog kantona, od strane međunarodnih organizacija, bez prethodno dobivene saglasnosti lokalne vlasti i obavještavanja Operativne grupe
6. Od UNHCR-a se traži poštivanje obaveza po potpisanim sporazumima sa zdravstvenim ustanovama
7. Premijer USK, policijski komesar MUP-a USK i Gradonačelnik Bihaća preuzimaju obavezu zakazivanja sastanka sa nadležnim predstavnicima Vijeća ministara BiH radi preciziranja daljih koordiniranih aktivnosti na rješavanju problema migrantske krize.