Oni koji ne žele dan da ovaj zakon prođe računaju s tim da prođe Olimpijada pa da vlasnici igara na sreću uzmu još 300 ili 400 miliona km. Na Evropskom prvenstvu smo već izgubili 200 miliona”, istakao je za TV1, zastupnik u Parlamentu FBIH, Amir Zukić.

Igre na sreću pokušavamo da dovedemo u jednak status kao i ostale subjekte. U početku je bilo otpora HDZ-a, pa su pristali da radimo na izmjenana i dopunama zakona i dobili smo prijedlog koji se sad nalazi pred Domom naroda , ističe Zukić.

Nažalost HDZ još uvijek traži argumente koji ne stoje i oni će vjerovatno morati da građanima objašnjavaju zašto to nisu podržali.

“Oni koji ne žele dan da ovaj Zakon prođe računaju s tim da prođe Olimpijada pa da vlasnici igara na sreću uzmu još 300 ili 400 miliona km. Na Evropskom prvenstvu smo već izgubili 200 miliona”, dodaje Zukić.

Zukić smatra da je oporezovanje jedne društveno štetne djelatnosti interes svih građana a ne vitalni nacionalni interes nekog naroda.

Vlasnici kladionica ne žele da se odreknu dijela dobiti koju ostvaruju i nagovoraju radnice u kladionicama da otvaraju facebook profile i da vrijeđaju one koji su ovaj zakon inicirali, kaže Zukić.

Napominje da po predviđenom zakonu nema favoriziranja ni domaćin ni stranih kladionica, bitno je jedino da se uvedu jednake poreske obaveze kao i u drugim privrednim granama.

Ističe da je novim zakonom pojačanja nadležnost Poreske uprave da prati provedbu zakona kao i to da je uvedena inspekcija koja prati kontrolu rada.
Zukić napominje da su u svim zemlja počev od Hrvatske do Njemačke poreske stope na ovu djelatnost od 20 do 70 posto.

Govoreći o prijetnjama koje su mu upućivane Zukić je istakao da su postojale fizičke prijetnje, udari na porodicu, sada postoji negativna kampanja koja se odvija preko nekih portala gdje se pokušava diskreditovati moja ličnost.

/vijesti.ba