Na sjednici Skupštine USK-a održanoj u srijedu, na Dnevnom redu bio je i Zavod zdravstvenog osiguranja. Ministrica zdravstva, rada i socijalne politike USK-a Nermina Ćemalović, obraćajući se zastupnicima i javnosti, u jednom trenutku spomenula je da je u pripremi ponovno uvođenje “radne takse”. Radi se o obavezi plaćanja 1,00 KM za svaki recept, prilikom izdavanja lijekova u apotekama.

Samo da odgovorim kolegi Handanagiću koji je spomenuo radnu taksu u izlaganju. To mi već radimo, samo smo malo imali tih tehničkih problema pošto nam je bivša direktorica ZZO-a bila preko mjesec dana na bolovanju. Sad je to do Zavoda zdravstvenog osiguranja da vrati taksu, na naš zahtjev, zahtjev Ministarstva i Vlade. Mi smo to već izdogovarali prije mjesec dana i naravno što prije to uradimo, to je bolje, rekla je ministrica Ćemalović.

Radna taksa već je bila uvedena i pacijenti su je morali plaćati. Međutim, uvođenje radne takse nije u skladu sa zakonom, a sa ovom problematikom bavila se i Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine koja je i dala Preporuku Upravnom odboru Zavoda zdravstvenog osiguranja USK-a, u kojoj se traži:

1. Da stavi van snage Odluku Upravnog odbora broj 01/37-1773/16 od 16.02.2016. godine

2. Da u roku od 30 dana, računajući od dana prijema ove Preporuke, obavijesti Instituciju o preduzetim aktivnostima, na realizaciji iste.

Zavod je ovu Preporuku ignorisao pune dvije godine. Ombudsmeni smatraju da je uvođenjem novčanih opterećenja za osiguranike, mimo relevantnih zakona iz oblasti zdravstva, Zavod ugrozio puno ostvarivanje zdravstvene zaštite za mnoge ugrožene kategorije, kao što su djeca, osobe sa invaliditetom ili socijalni slučajevi koji su oslobođeni plaćanja participacije, navodi se dalje u dokumentu.

Pod pritiskom, Zavod zdravstvenog osiguranja nakon skoro dvije godine i u jeku predizborne kampanje, ukinuo je ovu Odluku, te poslao obavijest apotekama o prestanku naplate “radne takse”.

Šta ponovno uvođenje radne takse znači konkretno za građane, pitali smo i farmaceute.

Radna taksa je pravno potpuno nepoznat pojam. Nijedan zakon koji regulira oblast zdravstva ne poznaje pojam radne takse i radna taksa kao takva ne postoji nigdje u Bosni i Hercegovini. Radnu taksu je prvi put uveo u Bosnu i Hercegovinu upravo Zavod zdravstvenog osiguranja 2016. godine i to njegov bivši direktor Almin Handanagić, kada je shvatio da se ne može od osiguranika koji su platili godišnju premiju zdravstvenog osiguranja, naplaćivati participacija. Tada se uvodi radna taksa, početkom 2016. godine, rekla je ovom prilikom mr. ph. Aida Alagić.

Alagić dalje upozorava i na odluke i instrukcije nadležnih institucija i viših nivoa vlasti koji su potvrdili da se radi o nezakonitim odlukama, odnosno potvrdili da uvođenje tzv. radne takse nema zakonskog i pravnog osnova.

Postavlja se još jedno pitanje. Zašto Zavod traži nove načine “otimanja” novca od građana, kada svake godine posluje sve bolje i ima veći budžet. Logika je obrnuta, što Zavod ima više para ( radi se o povećanju budžeta od cca 20 miliona u proteklih 5 godina), to je usluga zdravstvene zaštite slabija, a nameti veći.

Detaljnije informacije saznajte u izjavama.

Izvor: USKinfo.ba