Nakon što je prošle godine izvršena obnova vodovodne mreže od Ćelija do Orašca u dužini od 5200 metara ,danas je na ovoj dionici krenula i rekonstrukcija te asfaltiranje ceste s regulacijom slivnih voda koju sa skoro milion maraka finansira Vlada FBIH i resorno ministartvo okoliša i turizma.

Time će put do dragulja NP UNA,odnosno Štrbačkog buka za mnogobrojne domaće i strane turiste biti znatno olakšan, a time i stanovnicima ovog dijela Ljutočke doline okončano čekanje na rješenje ovog problema.

(rtvusk)