Odlukom Vlade USK  na Univerzitetu u  Bihaću  bit će upisano 1515 studenata na prvu godinu I ciklusa studija akademske 2015/2016. godine . Iako je Vlada  bila veoma kritična prema dostavljenom planu, jer statistika pokazuje da je Univerzitet već prezasitio Službu za zapošljavanje USK-a profilom kadrova, kakve i dalje upisuje, te da se ne vodi računa o stvarnim potrebama tržišta rada, ipak je  prijedlog kvote usvojen.

Prijedlog Ministarstva obrazovanja zbog hiperprodukcije  jednog, a nedostatka drugog kadra bio je  da se  privremeno zamrzava pet od ukupno sedam odsjeka na Pedagoškom fakultetu. Isti stav imala je i  Vlada, međutim,  ipak je prihvaćen prijedlog Senata  po kojem sve ostaje po starom.

Tako je broj  studenata koji će  u ovoj godini upisati  neki od fakulteta gotovo identičan prošlogodišnjem.

Prijave za upis na prvi ciklus studija u akademskoj 2015/16. godini  podnose se  od nedjelje 27.juna  do  10 . jula 2015.godine . Ove godine bilježi se veći broj svršenih srednjoškolaca, pa na Univerzitetu očekuju da bi već u prvom upisnom roku  mogla biti popunjena upisna kvota.  Ukoliko to ne bude slučaj , naredni upisni rok  biće obavljen u septembru.

/rtvusk.ba