Samo u USK prema podacima kantonalnog MUP-a, taj broj je za godinu dana premašio 11 400 što je itekako zabrinjavajuće. Tome je doprinio i porast nezaposlenosti za skoro 6% u odnosu na isti mjesec prošle godine. Svakako ne pomaže to što Zakon o najnižoj plaći koji predlažu sindikati još uvijek nije ušao u parlamentarnu proceduru, dok su i ostala izdvajanja iz kantonalnog budžeta za djecu i mlade porodice još uvijek nedovoljna.

(rtvusk)