Krizni štab Ministarstva zdravstva FBiH mora ograničiti cijenu svih testova za dijagnosticiranje koronavirusa.

Većinom glasova članova Zastupničkog doma usvojen je niz zaključaka koje su predložili zastupnici SDP-a BiH.

Među usvojenim zaključcima su i oni kojima se nastoji spriječiti “divljanje” cijena goriva, kao i osnovnih životnih namirnica.

Zastupnici su usvojili zaključak, kojim se ograničava visina marže kod veletrgovaca i u maloprodaji nafte i naftnih derivata. Prema prijedlogu, marža veletrgovaca naftom i naftnim derivatima ne smije biti veća od šest feninga po litru goriva. Istim zaključkom usvojeno je da marža na ovu vrstu proizvoda ne smije biti veća od 25 feninga po litru goriva.

Osim toga, usvojen je i zaključak kojim se Vladi FBiH nalaže da hitno donese odgovarajuće odluke kojima bi ograničila maržu trgovaca na osnovne životne namirnice i higijenske potrepštine.

Također, usvojen je i zaključak kojim se traži od Kriznog štaba Ministarstva zdravstva FBiH da donese odluku kojom se uvodi ograničavanje cijena laboratorijskih nalaza, testova i svih drugih usluga vezanih za dijagnostiku i liječenje koronavirusa u svim zdravstvenim ustanovama na području entiteta.

Napokon, usvojen je i zaključak kojim se nalaže Vladi FBiH da u roku od tri dana uspostavi efikasan sistem registracije svih stanovnika FBiH koji su zainteresovani za vakcinisanje protiv koronavirusa.

Zanimljivo je da je prijedloge ovih zaključaka podržao i znatan broj zastupnika iz redova vladajućih stranaka.

Izvor: Oslobođenje.ba