Vlada Unsko-sanskog kantona počinje sa aktivnostima izrade Plana zbrinjavanja otpadnih voda u ruralnim područjima Unsko-sanskog kantona.

Radi se o projektu koji će zajednički implementirati Mnistarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva te Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoline, a bit će sufinansiran od Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH.

Ovim dokumentom će se definirati prijedlog mjera koje je neophodno poduzeti kako bi se unaprijedio proces rješavanja problema odvodnje fekalnih voda i njihov odgovarajući tretman u ruralnim područjima Unsko-sanskog kantona sa svrhom unapređenja stanja okoliša, zaštite biološke raznolikosti i zaštite javnog zdravlja, odnosno unaprijedila kvaliteta življenja građana Unsko-sanskog kantona i sliva rijeke Une, kažu ministri Adnan Alagić i Sulejman Kulenović.