POČELA 30. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA BIHAĆ – ALMIR BUDIMLIĆ JE NOVI GRADSKI VIJEĆNIK

USKinfo.ba

U gradskoj vijećnici počela je 30. sjednica Gradskog vijeća Bihać.

Dnevnim redom predviđene su slijedeće tačke:

1. Prijedlog Odluke o dodjeli gradskih priznanja Grada Bihaća za 2018.godinu
2.a) Prijedlog budžeta Grada Bihaća za 2019.godinu
b) Prijedlog Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Bihaća za 2019.godinu
3. Prijedlog Odluke o reprogramu kreditnih obaveza nastalih na osnovu Zaključka o davanju saglasnosti na zaduženje Općine Bihać u iznosu od 2.000.000,00 eura, kod Ministarstva finansija Federacije BiH
4. Prijedlog Programa rada i finansijskog plana JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać za 2019. godinu sa:
a) Prijedlogom Programa obavljanja djelatnosti zajedničke komunalne potrošenje za 2019. godinu
b) Prijedlogom Programa uređenja građevinskog zemljišta za 2019. godinu
c) Prijedlogom Programa uređenja i održavanja vodotoka i drugih voda, izgradnje, rekonstrukcije i održavanja vodnih objekata za 2019. godinu
d) Prijedlogom Programa održavanja, zaštite, rekonstrukcije i izgradnje lokalnih cesta, gradskih ulica i nerazvrstanih cesta za 2019. godinu
5. a) Prijedlog Odluke o usvajanju Urbanističkog projekta „BBI galerija“
b) Prijedlog Odluke o provođenju Urbanističkog projekta „BBI galerija“
6.a) Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o pristupanju izradi Prostornog plana Općine Bihać za period od 2010. do 2030.godine,
b) Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o pristupanju izradi Urbanističkog plana Grada Bihaća za period od 2010. do 2030.godine
7. Prijedlog Odluke o finansiranju troškova prevoza učenika srednjih škola u gradu Bihaću za 2019. godinu
8.a) Prijedlog Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava Tekućih grantova – Tekući grant za sportske manifestacije
b) Prijedlog Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava Tekućih grantova – Tekući grant za sufinansiranje manifestacija od značaja za Grad Bihać
c) Prijedlog Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava Tekućih grantova – Tekući grant za sufinansiranje Grada u obilježavanju značajnih datuma
9. Prijedlog Rješenja o prestanku članstva predsjedniku predstavnika Osnivača sa ovlaštenjima Skupštine JP „Aerodrom Bihać“ d.o.o. Bihać i imenovanju predsjednika predstavnika Osnivača sa ovlaštenjima Skupštine JP „Aerodrom Bihać“ d.o.o. Bihać
10. Prijedlog Odluke o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacija radi izgradnje poslovnog objekta na k.č. 5692 k.o. Bihać-Grad

Prije usvajanja dnevnog reda 30. sjednice Gradskog vijeća Bihać gradski vijećnici primili su k znanju Izvještaj o prestanku mandata vijećnici Mirjani Mujakić u Gradskom vijeću Bihać i dodjeli mandata slijedećem kvalificiranom kandidatu.

Zlata Ibrahimpašić, sekretar GV Bihać predočila je izvještaj u sklopu kojeg su predočeni razlozi donošenja odluke o dodjeli novog mandata vijećniku u GV Bihać.

Tako će umjesto dosadašnje vijećnice Mirjane Mujakić dužnost vijećnika u GV Bihać u narednom periodu nakon polaganja svečane izjave preuzeti gradski vijećnik Almir Budimlić(PoMAK).

Izvor: USKinfo.ba

Zadnje diskusije / FORUM

Anketa

Da li se osjećate sigurno u vlastitom gradu ?

Loading ... Loading ...