“Trenutno se provode aktivnosti u Unsko- sanskom kantonu u općina Sanski Most i Ključ s obzirom da je na kupalištima primjećeno više neeksplodiranih ubojnih sredstava (NUS-a) zaostalog iz rata. Tako će jutros ronilačko- deminerski tim biti na tim lokacijama i radit će vršiti ronjenja. Naime, morat ćemo raditi pod vodom da izvadimo NUS. Tako će danas ići vađenje i uništavanje toga”, rekao je Solak.

Direktor Federalne uprave civilne zaštite rekao je da imaju dosta aktivnosti na uništavanju NUS-a kojeg su preuzeli tokom vikenda, a i onog kojeg ćemo preuzeti danas tokom dana.

“U Općini Stari Grad Sarajevo iz policije ćemo preuzeti određenu količinu municije koja je oduzeta kako bi bila uništena. Ispod mosta u Olovu je primijećena jedna granata i to ćemo odmah danas uzeti i uništiti. Također, u općini Prača ima par mina koje treba da uništimo. To ćemo također jutros uraditi”, naveo je Solak.

Na prostoru Busovače i Travnika prijavljene su tri lokacije Mehurići (Busovača), Komar i Galica (Travnik), tri NUS-a, koji će danas biti uklonjeni i uništeni.

“U Mostaru imamo uništavanje na poligonu nekoliko minsko-eksplozivnih sredstava koje smo našli, a koje nismo zbog prijetnje požara mogli uništavati ranije. Danas su se stvorili uslovi za uništavanje i to ćemo raditi”, naglasio je Solak.

Istovremeno, pripadnici Federalne uprave civilne zaštite na području općine Orašje, tačnije u selu Vidovice će također biti angažirani. Tamo je naime, prijavljen NUS.

“Otići ćemo otići da vidimo o ćemu je riječ i da to uzmemo i uništimo. Najvjerovatnije da je riječ o tromblonu. To je ono što je aktuelno, i pred nama je dosta posla, ali to su nekako uobičajne aktivnosti koje provodimo već duže vremena, jer imamo veliki broj dojava o primijećenom NUS-u”, naglasio je Solak.